"آمریکا" باز هم "هیچ غلطی نمی تواند بکند"

اگر می شد همه ما ایرانی ها ، زن و مرد مان ، لباس سبز می پوشیدیم، آرم سپاه روی قلب مان نصب می کردیم و به همه زبان های زنده دنیا ، فریاد بر می آوردیم هرکداممان که "من یک پاسدارم". می گفتیم : من یک پاسدار می مانم! می گفتیم: پاسدار می مانیم و هم از سرحدات جغرافیایی، تاریخی، معرفتی، اقتصادی و... جمهوری اسلامی پاسداری می کنیم و هم مثل خار، ، مثل تیغ، در چشم و گلوی شیطان می نشینیم و امکان بر آورده شدن آرزو هایش را به صفر می رسانیم. می گفتیم : پاسداریم و به آمادگی و تقویت و انباشت توان و تدبیر و نیرو و امید، ترجمان "واعدوا لهم مااستطعتم من قوه" می شدیم برای ؛ "ترحبون به عدوالله" تا بداند که ما بر سر پیمان مان تا آخر ایستاده ایم. اما لباس سبز نداریم. هر کداممان به کاری مشغولیم و به شغلی متفاوت برای آبادانی ایران تلاش می کنیم. شاید هیچگاه تفنگ به دست نگرفته باشیم و نگیریم هم اما، اما، اما بداند آمریکا که ما همه "پاسداریم" این را در دفاع مقدس هم به عمل ثابت کردیم گه همه پاسداریم، کشاورز مان ، بیل را به برادرش و حتی زنش سپرد و تفنگ بر داشت. دانشجوی ما از سنگر دانشگاه خود را به سنگر جهاد و جبهه رساند. صنعتگر ما، کار را به همکارش سپرد و تفنگ برداشت. رسانه ای ما، قلم و دوربین را زمین نگذاشت بلکه در کنار آن، تفنگ را هم بر داشت. معلم ما قلم داشت، تفنگ هم برداشت و... همه "پاسدار" شدیم و تیر در گلوی دشمن نشاندیم که آمده بود تا ما را به حضیض بکشاند. این را دنیا دید و تجربه کرد که ایرانی ها ، همه شان، پاسدارند حتی اگر یک روز هم عضو "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" نبوده باشند. پاسدارند حتی اگر در کنش های سیاسی در احزاب مختلف باشند و در فصل رقابت، گاه رو در هم نیز ترش کنند. پاسدارند حتی اگر در "ارتش جمهوری اسلامی" مشغول باشند. بله، ما پاسدار بودیم و امروز که نوکیسگان سیاست در دیار یانکی ها، سپاه را هدف گرفته اند، همه ما پاسدار می شویم و به پاسداری خود افتخار می کنیم. این را بداند ترامپ که اگر هم بتواند دو باره ما را "تحریم " کند، ما خواب خوش و آرامش را بر او حرام خواهیم کرد، آنگونه که بر صدام و قدرت های حامیش حرام کردیم. همان طور که بر اسلاف این "جاهل دنیای سیاست" و "دلال بازار اقتصاد" حرام کردیم. بعد از این هم قصه همین است؛ ما پاسدار می مانیم و تروریسم و پدیدآورندگانش را در هم می شکنیم و آمریکا، باز هم "هیچ غلطی نمی تواند بکند.

 ب / شماره 3464/ یکشنبه 23 مهر 1396/ صفحه اول و 3/

/ 0 نظر / 106 بازدید