یک ایران، کرمانشاه

کرمانشاه، کرمانشاه به غم نشسته در عزای فرزندان خویش، کرمانشاه زخم خورده از زلزله، برای من و نسل من، معنایی در عظمت جهاد و شهادت دارد و شکوه ماندگاری چونان سنگر شهیدان. کرمانشاه برای من یعنی کانون عشق، محراب غیرت، و شکوه اقتداری که در فرد به فرد مردم این دیار قد می کشد. 

 برای من کرمانشاه یعنی سدی محکم ، یعنی عشایری برنو به دوش در دفاع از ایران. یعنی دوباره خوانی خاطرات مرصاد، من همیشه کرمانشاه را دیار اسطوره ای خوانده ام و امروز که آن دیار در خون نشسته است من در ماتمم و همه ایرانیان نیز هم . ما مردمی عجیب هستیم؛اگر انگشت هم وطنی خراش بردارد، چشم های ما به اشک می نشیند و بغض پنجه بر گلوی مان می کشد چه رسد که زلزله در زمین بنشیند و مرگ بر زندگی آوار شود. 

بغض ها در گلو شکسته است و اشک  از دیده و دل می بارد در ماتم غرب نشینان وطنم ایران حتی اگر ما در شرق  و شمال و جنوب ،به سلامت ایستاده باشیم. وقتی انسانی در غرب بر زمین افتد ، ما در هرکجای ایران، می شکنیم و اندوه نشسته بر دل های مردمان این حوالی از داغی است که غرب نشینان ایران را بر دل نشسته است. اگر چه جغرافیا میان ما هزار فرسنگ فاصله انداخته باشد. ما را دل ها چنان به هم نزدیک کرد و محبت ها در هم تنیده است که گویی یک پیکریم. 80 میلیون جان در یک پیکر و شاید یک روح در 80 میلیون پیکر. فرقی نمی کند، ما همه "ایران" ایم. ایران برای ما "روز و روزگار" هم هست. همانکه شیخ اجل، سعدی شیراز فرمود؛ اگر درد بگیرد، هیچ عضوی را قرار نخواهد ماند و اکنون ما بی قراریم. 

 بی قرار شب های سرد غرب و خانه ای که نیست. بی قرار کودکی که مانده است و مادری که نیست. بی قرار مادری که مانده است و کودکی که نیست. بی قرار کودکی و مادری که مانده اند ومرد خانه ای که نیست. بی قرار مردمی که زخم خورده اند. بی قرار زخم ها و درد های بی قرار. اما این بی قراری باید به انرژیی تبدیل شود سازنده، باید به توانی بدل شود آرامش بخش. باید ما را، همه مارا سر خط کمک بیاورد. این درست که حکومت باید تمام قد به یاری و خدمت بر خیزد. باید زندگی را از زیر آورار مرگ، بیرون بکشد. 

 باید دوباره بسازد ویرانه ها را تا زندگی دگر باره در آن دیار جاری شود و یتیم های این فاجعه، فقط درد یتیمی و کجروحان فقط درد زخم داشته باشند و دیگر غم ها به همت حکومت باید از میان بر خیزد نه اینکه کوچک ترین داغ و درد ما جرا یتیمی و بی سر و همسری و بی فرزندی و زخم و درد باشد. نه، حکومت باید نقش خود را ایفا کند که با فرمان رهبر انقلاب و تلاش و تکاپوی دولت، چنین هم خواهد شد اما ما مردمان کشور مهربانی هستیم. اهالی دیار محبت ایم. حتی اگر همه کارها را هم حکومت انجام دهد ما نمی توانیم برجای بنشینیم وقتی هموطن ما به درد ، ایستاده است. وقتی کرمانشاه شهیدان ،  زخم خورده است . وقتی صدای شهیدان علی سوری، علی جلیلی، حشمت الله امینی و آن جوانمرد که  چمران بزگ او را "شیرمرد کوچک" می خواند و سید محمد جعفری، اولین فرمانده سپاه غرب کشور در گوش ما ادذان می شود که به یاری برخیزید، پس آماده ایم تا هرجا و هرگونه که مسئولان امر صلاح می دانند برادری خود را ثابت کنیم. اگر خون می خواهند، هستیم و اگر کمک باید جمع شود باز هم هستیم و برادری را ، رفاقت را تمام می کنیم هم برای هموطنان خود و هم اگر زلزله زدگان عراق و کویت و هرجای دیگر نیازمند یاری باشند، ما هستیم.

حیات / تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | شناسه مطلب: 136365

 http://hayat.ir/fa/136365/

/ 0 نظر / 114 بازدید