دولت را کمک باید کرد

دولت را باید کمک کرد. این تکلیف ملی است. دولت باید به کمک ملت مستظهر باشد تا بتواند با تحقق برنامه های خویش، حق خدمت گذاری را برای ملت ادا کند. بتواند کارها را چنان سامان دهد که مشکلات روی منحنی کاهش بنشیند . دولت را باید کمک کرد، یعنی هر کس هرجا هست در حوزه مسئولیتی خود، باور دولت باشد. این می طلبد تا نگاه های تنگ جناحی و پندار های عصر رقابت را کنار بگذاریم و همه با هم و در کنار هم باشیم. فکر می کنم امروز وظیفه انقلابی همه باورمندان جمهوری اسلامی هم همین است. نفس کار ملی هم همگرایی را اقتضا می کند پس بیاییم و برای خود این مأموریت انقلابی و ملی را چنین تعریف کنیم که کمک به دولت مثل سربازی برای وطن باشد. خب، سرباز هم وظیفه خود را به درستی انجام می دهد که کشور امن می شود. با این رویکرد هر فرد باید با مدیریت مصرف و بهینه سازی استفاده از امکانات باید جلوی هدر رفت انرژی را بگیرد. وقتی - مثلا- با یک لامپ کم مصرف می شود کار را انجام داد، روشن کردن چندین و چند لامپ، دقیقا معنای اسراف می شود که به عنوان یک فزون خواهی ضد ارزشی مورد نکوهش دین هم قرار گرفته است. وقتی که می شود جلوی هدر رفت آب را گرفت، تعلل به اندازه ثانیه هم در شمار گناهان قرار می گیرد. وقتی کالای مشابه ایرانی در بازار است، به سراغ کالای خارجی رفتن، ضد انقلابی ترین کاری است که انجام می شود. راستی وقتی توقع داریم که دولت به کمک بخش خصوصی و سرمایه گذاری دیگران برای ما و فرزندان مان اشتغال ایجاد کند، چطور به سمت خرید محصول خارجی میل پیدا می کنیم که رویه دیگر آن، ایجاد اشتغال برای بیگانه است آن هم به قیمت بی کار شدن کارگر ایرانی؟ اشتغال و بازار ، رونقش، بسته به خرید من و شماست و تا میل خرید کالای خارجی، اصلاح نشود وضعیت اشتغال هم توفیر چندانی با امروز نخواهد داشت چه تولید می شود که به مصرف برسد و باز تولید شود و این چرخه مدام در حرکت باشد اما خرید کالای خارجی ، ایندچرخه را در دیگر کشور ها فعال می کند و برای کارگر ایرانی و سرمایه گذار هم وطن، هزار مشکل درست می کند. این مشکل هم در اشکال اقسام ناهنجاری ها و حتی بزهکاری ها در زندگی من و شما خود را نشان می دهد. من تعجب می کنم از مصرف کنندگان تولیدات بیگانه وقتی از وضعیت اشتغال گلایه می کنند. کسی که بازارکار برادر و همسایه خود را به بیگانه می دهد چطور توقع دارد که فرزند خودش سر کار برود؟ نه، نمی شود مگر آنکه استفاده از کالای ایرانی همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند به عنوان یک ارزش تلقی شود تا همگان، با نه گفتن به تولیدات بیگانه، به استفاده از محصول وطن اقبال نشان دهند. البته این ، تکلیف تولید کننده داخلی را هم دوچندان می کند که باید با ارتقای کیفی محصولات خود کاری کند که حق حمایت هم وطنان ادا شود. کاری کند که هرکس با مصرف محولات، به مبلغی برای آن تبدیل شود و دامنه آن به آن سوی مرز ها هم برسد، اینگونه است که می توان با اشتغال سازی زایا و پویا، به دولت جمهوری اسلامی ، کمک کرد و این تکلیف انقلابی را به انجام رساند.

 ب / شماره 3424 / شنبه 4 شهریور 1396/ صفحه اول و 3

/ 0 نظر / 88 بازدید