ما خبرنگاریم، زبان بی لکنت مردم

ما خبرنگاریم، وظیفه ای که برای ما تعریف شده است، چشم بودن است برای جامعه ای که می خواهد به روزهای بهتر برسد. برای مردمی که می خواهند هم ببینند و هم این دیده را به عملی تبدیل کنند که گاه اقتضایش فریاد زدن است و البته دیگر وظیفه ما فریادگری هم هست در جایی که سکوت، مثل ندیدن، منافع کلان جامعه را تهدید می کند، حق ها را زخم می زند و باطل را جامه حق می پوشاند و در جایگاه آن می نشاند، ما خبرنگاریم، «باید» ببینیم و باید فریاد بزنیم، درست مثل دیده بان میدان جنگ که باید ببیند، هوشمندانه هم باید ببیند، این دیده ها را صادقانه و دقیق، به دور از هر پیرایه، به مرکز مخابره کند، تا داده های او، توسط فرماندهان به عمل در برابر دشمن تبدیل شود، ما خبرنگاران هم باید داده های خود را برای پردازش، به گوش تصمیم سازان، تصمیم گیران و برنامه ریزان و مدیران برسانیم، تا براساس داده های درست، تصمیم ها، درست انتخاب شود و ساز و کارها هم متناسب با نیازها و استعدادها، به خدمت درآید.

ما خبرنگاریم، ریل گذاری رابطه درست دولت- ملت وظیفه ماست و این رابطه در اندازه کوچکتر بین آحاد جامعه و مسئولان در شهر و استان و کشور هم همواره در نظر ما هست. ما مطالبه گران حق مردمیم و صد البته در این مطالبه گری به ظرفیت های در اختیار مسئولان هم توجه داریم. خبرنگار بلندگو نیست که هرکس بخواهد پشت میکروفون بنشیند و هرچه می خواهد بگوید، او چشم بینا، اندیشه پویا و حضور بصیر نخبگی در عرصه رسانه است پس نباید توقع داشت هر شایعه ای را به نام خبر بیان کند.

نباید توقع داشت به آتش این شایعه قیصریه های اعتماد عمومی، آبروی انسان ها و ... را بسوزاند، نه، خبرنگار یک نجاتگراست، که برای نجات جامعه و حتی حقوق آحاد مردم تلاش می کند، چنانکه آتش نشان برای جان و مال مردم، خود را به معرکه و حتی مهلکه می اندازد پس خبرنگار، که اخلاقش را دین و آموزه های دینی، چهارچوب بندی کرده است نه می تواند و نه می خواهد که چهارچوب ها را بشکند بلکه همواره در یاد دارد و به رفتار حرفه ای هم درمی آورد که «آبروی مومن مثل خونش محترم است» و حتی می توان گفت، همانطور که اگر کسی یک نفر را بکشد گویی همه انسان ها را کشته است، کسی که آبروی یک فرد را ببرد، گویی آبروی انسانیت را برده است، پس خبرنگار در عین پاسداری از حرمت افراد و حتی سازمان ها و نهادها، وظیفه خطیر دیده بانی و امر به معروف و نهی از منکر خود را در فرآیند نظارت همگانی و مدرن ملی به انجام می رساند و این نیز از ظرافت ها و دشواری های کار اوست، که هم «باید» بگوید و هم این گفتن، حرمت ها را آسیب نرساند، هم بگوید و هم این گفتن حقوق جامعه را و حتی حقوق فردی که تخلف مرتکب شده است را حفظ و احیا کند.

ما خبرنگاریم، چشم سوم مردم و خواب را بر خویش حرام کرده ایم تا به واجب بیدار بودن و هوشیارانه دیدن و مومنانه گفتن عمل کنیم. این را هم وظیفه حرفه ای و اخلاقی خود می دانیم و از آن کوتاه نمی آییم، ما را همت بلند است...

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/05/16 شماره انتشار 18752 /صفحه16/بدون موضوع

/ 0 نظر / 90 بازدید