نوروز جاودانگی فلاحی و فکوری و نامجو و جهان آراست، امروز

 

 پرواز را به خاطر سپردیم

 

اما پرنده ها رفتنی نیستند

 

اگر چه پرواز کردند

 

و تا اوج رفتند

 

و چشم های ما را

 

توان تماشایشان نیست

 

اما اگر به اطراف چشم بگردانیم

 

آثارشان را خواهیم دید

 

در شکوه چشم هایی که به آسمان نگاه می کنند

 

و نمازهایی که به آسمان می رود

 

پرنده های ما

 

که قبیله پرواز سرخ شدند

 

به سوی قبله عشق

 

جاودانه اند

 

ماناتر از آن که از یادها بروند

 

حتی در رهگذار بادها

 

فلاحی، فکوری، نامجو، باقری

 

و آن دلاور سبزپوش خرمشهری

 

جهان آرا

 

جاودانه اند

 

و روز هفتم مهر سال۶۰

 

نه روز مرگ

 

که میلاد دوباره شان است

 

در حیات شهادت

 

و آنان از و روح زمان ...آن روز

 

سفره نشین جاودانگی حضرت خداوند شدند

 

و زمین و زمان

 

به آثار «بل احیاء»شان

 

جان می گیرد

 

که شهید

 

جان زمین است

وروح زمان...

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1391/07/06 شماره انتشار 18228/صفحه2
/ 0 نظر / 133 بازدید