سردوشی های افتخار

سردوشی های افتخار

بر سرشانه های اقتدار

 

* من سربازم

سرمی بازم

نه برای این و آن

بل به راه دین

که رهبرم فرمود چنین

برای دفاع از وطن

که خانه عشق است

و سرای ایمان

و کوچه هایش

پر از یاد شهید است

و آیه قرآن

مرزهایت را

دریا باشد

یا زمین

یا که آسمان

پاس می دارمش به جان

وطن من

ای ایران

* من سربازم

شانه هایم به اقتدار

می بوسد

سردوشی هایت را

به افتخار

که رهبری

و راه من

امتداد نگاه توست

ای نایب حجت خدا

من سربازم

دلاور امروز

و تفسیر «و منهم من ینتظر»

و اگر خداوند نصیب کند

- ان شاء ا...-

سعید فردا

و شهید فردا

که حضرت خداوند

جاودانگی ام را

به «بل احیاء»

و «عندربهم یرزقون»

جشن گرفته است...

 

 خراسان - مورخ چهارشنبه 1391/06/29 شماره انتشار 18221 /صفحه6/آینه تماشا

/ 0 نظر / 116 بازدید