مشهد؛ یک نام و چند مکان

مشهدی ها، کسی را سرِکار نمی گذارند، از قضا، نیت کمک دارند اما این که در مشهد با پرسیدن آدرس دچار مشکل می شوند مسافران، ریشه در جایی دیگر دارد. وقتی برای یک اسم، چند خیابان و میدان و بلوار و شهرک وجود دارد، هرکس با شنیدن آن نام، اولین مابه ازایی که به ذهنش می رسد را به سئوال کننده می گوید اما طرف می رود و به مقصد نمی رسد، این را به حساب بدرفتاری می گذارد. اما اگر بداند که در مشهد چند منطقه با نام شریعتی وبهشتی و باهنر و رجائی و ایثارگران و ارشاد و هدایت و جمهوری اسلامی و چراغچی و.... هستند چنین قضاوت نخواهد کرد. کاش متولیان شورای شهر و شهرداری، با اصلاح این رویه نامگذاری، ذهنیت مسافران را اصلاح و مشهدی ها را از این مظلومیت نجات دهد....

اخبار مشهد / یکشنبه 6 بهمن 1398

@AkhbarMashhad


/ 0 نظر / 23 بازدید