گاه یک اشتباه، نمره ما را صفر می کند

نوروزیه ای باید نوشت. بهاریه ای باید خواند تا دل، فرحناک شود در آستانه نوروز. اما دشواری هایی که هست، حسرتی که در نگاه ها می نشیند گاه چنان می شود که قلم را توان به طرب برخاستن، نمی ماند اما... نه، ما مردمان روزهای سخت و پیروزی بر مصائب هستیم. مشکلات هر چند که بزرگ باشد هم از اراده ما کوچک تر است و هم ما را خدایی است که عنایاتش بر این ملک، همه مشکلات را می شوید پس با این امید، دوباره می توانیم به شادمانی برخیزیم نوروز را به ویژه که قبل از آمدن نوروز، روز ما با عید میلاد مولا علی(ع) نو می شود و ما را با سلام، به آستانِ پدر می‌برد. ما به رغم مدعیان و دشمنانی که ما را خموده و زمین گیر می خواهند، به یا علی برمی خیزیم و با تقسیم شادی ها و دست‌گیری از هم، نوروز را گرامی می‌داریم و با توان مضاعف به استقبال سال نو می‌رویم اما گفتن این نکته خطاب به مسئولان خالی از لطف نیست و البته خود ما نیز باید توجه داشته باشیم به این که گاهی با یک غلط نوزده نمی شویم، صفر می شویم. در سال آینده مراقب باشیم که به اشتباهاتی از این دست، گرفتار نشویم که نه فقط خود ما را مردود می کند که دود آن به چشم همه ملت می رود. حواس مان به برنامه ها و تصمیم های کلان مان باشد که بزرگ ترین سد ها هم با یک ترک می‌شکند. آدم با یک ترک اولا از بهشت به زمین آمد. برخی اشتباه ها می تواند ما را از زمین به جهنم بکشاند. مواظب باشیم.


خراسان / شماره : 20063 / يکشنبه ۲۶ اسفند - ۱۳۹۷ / صفحه 16 / بدون موضوع

http://khorasannews.com/?nid=20063&pid=16&type=0

http://khorasannews.com/newspaper/PagePDF/84356

http://khorasannews.com/newspaper/BlockPrint/649155/ 0 نظر / 31 بازدید