پست های ارسال شده در آدر سال 1385

وقتي‭ ‬غصه،‭ ‬سكه‭ ‬رايج‭ ‬مي‮ ‬شود

هتل‮...‬ميزبان‭ ‬مراسم‭ ‬شب‭ ‬چله‭ ‬شماست‮...‬‭ ‬هتل‭ ‬‮٥‬‭ ‬ستاره‮...‬‭ ‬شب‭ ‬چله‭ ‬ميزبان‭ ‬شماست‮...‬‭ ‬رستوران‮...‬‭ ‬در‭ ‬منطقه اي‭ ‬زيبا‭ ‬و‭ ‬فرح بخش‭ ‬شب‭ ‬چله اي‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 125 بازدید

پليس‭ ‬ساكت‮!‬

خيلي‭ ‬از‭ ‬اوقات‭ ‬ديده ام،‭ ‬ترافيك‭ ‬در‭ ‬چهارراه هاي‭ ‬مشهد،‭ ‬مخصوصاً‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬پايين شهر،‭ ‬گره‭ ‬مي‮ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬رانندگان،‭ ‬تاب‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬مي‮ ‬دهند‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 108 بازدید

مردم‭ ‬را‭ ‬هوشيار‭ ‬كنيد

يادداشت‭ ‬‮«‬ايدز؛‭ ‬غولي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مشهد‭ ‬بيدار‭ ‬مي‮ ‬شود‮»‬‭ ‬واكنش ها‭ ‬و‭ ‬اظهارنظرهايي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬داشت‭ ‬واز‭ ‬آن‭ ‬ميان‭ ‬شهروندي‭ ‬آشنا‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 114 بازدید