پست های ارسال شده در دی سال 1385

ياري‮ ‬ام‭ ‬نمي‮ ‬كني‭ ‬آقا؟

به‭ ‬كوچكي‭ ‬من‭ ‬نگاه‭ ‬نكنيد،‭ ‬آقا‮.‬‭ ‬شما‭ ‬بزرگيد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طايفه‭ ‬بزرگان‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬هم‭ ‬مرا‭ ‬دلخوش‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬تا‭ ‬همه‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 106 بازدید

ضرورت‭ ‬مديريت‭ ‬آب

اگر‭ ‬مديريت‭ ‬آب‭ ‬براي‭ ‬برخي‭ ‬مناطق‭ ‬مستحب‭ ‬باشد‭ ‬براي‭ ‬مناطق‭ ‬خشك‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي،‭ ‬خراسان‭ ‬رضوي،‭ ‬سيستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 108 بازدید

چشم‭ ‬باز‭ ‬مادرها‮!‬

بعضي‭ ‬كارگردان ها،‭ ‬فيلم هاي‭ ‬چند‭ ‬اپيزودي‭ ‬مي‮ ‬سازند‮.‬‭ ‬زندگي‭ ‬ماها‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬اپيزودهاي‭ ‬مختلف‭ ‬تشكيل‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬در‭ ‬نوشته ها‭ ‬هم‭ ‬گاهي‭ ‬جز‭ ‬نوشتن‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 106 بازدید

خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬و‭ ‬چراغ‭ ‬هزار‭ ‬طرح

پيشتر‭ ‬خبرها‭ ‬از‭ ‬بهره‭ ‬برداري‭ ‬هزار‭ ‬پروژه‭ ‬در‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬حكايت‭ ‬داشتند‭ ‬از‭ ‬زبان‭ ‬مسئولاني‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬سينه‭ ‬ستبر‭ ‬و‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 105 بازدید

حاجي‭ ‬بمانيد‮!‬

اين‭ ‬روزها،‭ ‬كوچه ها‭ ‬پر‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬پارچه نوشته هايي‭ ‬كه‭ ‬بازگشت‭ ‬فلان‭ ‬حاجي‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آرزوي‭ ‬حجي‭ ‬مقبول‭ ‬گرامي‭ ‬مي‮ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬باز‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 107 بازدید

جنگ‭ ‬با‭ ‬گنج هاي‭ ‬خودمان

چه‭ ‬مي‮ ‬كنيم‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي‮ ‬مان؟‭ ‬هيچ‭ ‬كس‭ ‬آيا‭ ‬مثل‭ ‬ما‭ ‬بر‭ ‬ميراث‭ ‬كهن‭ ‬خود‭ ‬جفا‭ ‬مي‮ ‬كند؟‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬خبرها‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 115 بازدید

دختران‭ ‬و‭ ‬پسران

 ديروز،‭ ‬يك‭ ‬مطلب‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬صفحه‭ ‬خوانديم‭ ‬با‭ ‬عنوان«طرح‭ ‬هميار‮-‬‭ ‬مشاور‮»‬‭ ‬امسال‭ ‬در‭ ‬مدارس‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬اجرا‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 116 بازدید

محاصره‭ ‬گاز‭ ‬انبري‮!‬

يك‭ ‬شهروند‭ ‬در‭ ‬تماس‭ ‬تلفني،‭ ‬با‭ ‬خواندن‭ ‬خبر‭ ‬‮«‬ورود‭ ‬كريستال‭ ‬به‭ ‬خراسان‭ ‬رضوي‭ ‬‮٠٠١‬‭ ‬درصد‭ ‬افزايش‭ ‬يافته‭ ‬است‮»‬‭ ‬كه‭ ‬روز‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 106 بازدید

فرومندي‭ ‬بر‭ ‬فراز‭ ‬عشق

‮«‬بيا‭ ‬برويم‭ ‬جلو‭ ‬،‭ ‬خدا‭ ‬دارد‭ ‬معامله‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬‮»‬‭ ‬اين‭ ‬كلام‭ ‬نوراني‭ ‬سردار‭ ‬شهيد‭ ‬فرومندي‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬لشكر‭ ‬‮٥‬‭ ‬نصر‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 112 بازدید

غدير‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬انسان ها‭ ‬تعلق‭ ‬دارد

هميشه‭ ‬دغدغه‭ ‬داشته ام‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬مفاهيم‭ ‬معرفتي،‭ ‬گرفتاري‭ ‬فرم گاهي‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬محتوا‭ ‬باز‭ ‬مي‮ ‬دارد،‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 105 بازدید

خيز‭ ‬بلند‭ ‬خوزستان‮!‬

خوزستان‭ ‬قد‭ ‬مي‮ ‬كشد‮.‬‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬مطمئنم‮.‬‭ ‬عزم‭ ‬جزم‭ ‬دولت‭ ‬هم‭ ‬نشان‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬قامت‭ ‬كشيدن‭ ‬خوزستان‭ ‬دل‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 105 بازدید

عرفه‭ ‬ايران

ايران‭ ‬به‭ ‬واژه هاي‭ ‬نيايش،‭ ‬پي‮ ‬جوي‭ ‬معرفت‭ ‬شد‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬عرفه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬نگاه،‭ ‬آينه‭ ‬نيايش‭ ‬و‭ ‬عبوديت خواهي‭ ‬و‭ ‬عبادت خواني‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 104 بازدید

باندهاي‭ ‬فساد‭ ‬و‭ ‬قورباغه‮!‬

از‭ ‬‮«‬باند‭ ‬صدمتري‮»‬‭ ‬مشهد‭ ‬چه‭ ‬خبر؟‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬قضا‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬چه‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬مي‮ ‬دانند؟‭ ‬اصلا‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 106 بازدید

‮«‬‭ ‬صدام‮»‬‭ ‬در‭ ‬آخرين‭ ‬دام

سرانجام،‭ ‬‮«‬بر‭ ‬دار‮»‬‭ ‬شد،‭ ‬سردار‭ ‬دروغيني‭ ‬كه‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬‮«‬‭ ‬سرداران‮»‬‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬دار‭ ‬كرده‭ ‬بود‮!‬‮«‬‭ ‬صدام‮»‬،‭ ‬چهره اي‭ ‬كه‭ ‬‮«‬‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 110 بازدید

نيازمندان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬عيد‭ ‬قربان‭ ‬فراموش‭ ‬نكنيم

هر‭ ‬جامعه اي‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬مناسبتي‭ ‬يك‭ ‬سنت‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬در‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي،‭ ‬يك‭ ‬سنت‭ ‬زيبا‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬عيد‭ ‬قربان‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 109 بازدید

حضور‭ ‬شهدا‭ ‬در‭ ‬بدرقه‭ ‬سالكان‮!‬

چندي‭ ‬پيش‭ ‬در‭ ‬يادداشت‭ ‬‮«‬سالكان‭ ‬در‭ ‬مهديه‮»‬‭ ‬روز‭ ‬شنبه‭ ‬‮٥٢‬‭ ‬آذر‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬خواسته‭ ‬بودم،‭ ‬اگر‭ ‬توانستند‭ ‬سري‭ ‬به‭ ‬مهديه‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 106 بازدید

كامتان‭ ‬شيرين‮!‬

‮«‬‭ ‬يلدا‮»‬‭ ‬يك‭ ‬بهانه‭ ‬بود‭ ‬براي‭ ‬مهرباني،‭ ‬براي‭ ‬به‭ ‬يادآوري‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬مهربان‭ ‬باشيم‮.‬‭ ‬خوردن‭ ‬هندوانه‭ ‬و‭ ‬آجيل‭ ‬و‮...‬‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 109 بازدید

وقتي‭ ‬غصه،‭ ‬سكه‭ ‬رايج‭ ‬مي‮ ‬شود

هتل‮...‬ميزبان‭ ‬مراسم‭ ‬شب‭ ‬چله‭ ‬شماست‮...‬‭ ‬هتل‭ ‬‮٥‬‭ ‬ستاره‮...‬‭ ‬شب‭ ‬چله‭ ‬ميزبان‭ ‬شماست‮...‬‭ ‬رستوران‮...‬‭ ‬در‭ ‬منطقه اي‭ ‬زيبا‭ ‬و‭ ‬فرح بخش‭ ‬شب‭ ‬چله اي‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 125 بازدید