پست های ارسال شده در خرداد سال 1386

زعفران‭ ‬ايراني،‭ ‬جوان‭ ‬ايراني‭

 ‬ يكم‮:‬‭ ‬مرد‭ ‬ميانسال‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬تيزبين،‭ ‬مي‮ ‬گفت،‭ ‬وقتي‭ ‬جوان‭ ‬وارد‭ ‬اتوبوس‭ ‬خط‭ ‬فلسطين،‭ ‬شهيد‭ ‬رستمي‭ ‬مشهد‭ ‬شد،‭ ‬نوع‭ ‬پوشش‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 111 بازدید

خورشيد‭ ‬فاطمه‭ ‬و‭ ‬دل هاي‭ ‬ما

يك‭ ‬ضرب المثل‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬‮«‬به‭ ‬جاي‭ ‬شكوه‭ ‬از‭ ‬تاريكي،‭ ‬شمعي‭ ‬بايد‭ ‬افروخت‮»‬‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬آدم هاست،‭ ‬شمعي‭ ‬بايد‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 106 بازدید

آرزوهاي‭ ‬شيرين ‭ ‬واقعيت هاي‭ ‬تلخ

وقتي‭ ‬شنيدم‭ ‬‮٠١‬‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬تهران‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬ما‭ ‬بيايند‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬هفته‭ ‬بمانند،‭ ‬عزا‭ ‬گرفتم‭ ‬نه‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 105 بازدید

حرام خوري

لقمه هاي‭ ‬حرام‭ ‬در‭ ‬جانمان‭ ‬آتش‭ ‬به‭ ‬پا‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬شعله هايي‭ ‬كه‭ ‬زبانه‭ ‬مي‮ ‬كشد‭ ‬و‭ ‬زيبايي‮ ‬هايي‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬سوزد‭ ‬و‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 111 بازدید

كرمان،‭ ‬پايتخت‭ ‬تاريخي‭ ‬ايران

شيراز،‭ ‬پايتخت‭ ‬فرهنگي‭ ‬ايران‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬تهران‭ ‬كه‭ ‬پايتخت‭ ‬سياسي‭ ‬كشور‭ ‬است،‭ ‬قزوين‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬پايتخت‭ ‬آثار‭ ‬باستاني‭ ‬ايران‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 105 بازدید

مديريت‭ ‬واحد‭ ‬آثار‭ ‬باستاني‭ ‬

«بحث‭ ‬مديريت‭ ‬واحد‮»‬‭ ‬از‭ ‬مباحثي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مخصوصا‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مسائل‭ ‬شهري‭ ‬مباحث‭ ‬زيادي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 106 بازدید

كالابرگ‭ ‬و‭ ‬برگ هاي‭ ‬زندگي

ما‭ ‬كه‭ ‬حكمت‭ ‬خيلي‭ ‬از‭ ‬مسائل‭ ‬و‭ ‬قوانين‭ ‬را‭ ‬نمي‮ ‬دانيم،‭ ‬اين‭ ‬ماجراي‭ ‬محروم‭ ‬شدن‭ ‬ساكنان‭ ‬شهرهاي‭ ‬بالاي‭ ‬‮٠٠١‬‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 113 بازدید

بي‭ ‬تفاوتي‭ ‬در‭ ‬رفتار‭ ‬ما‭ ‬

براي‭ ‬جامعه،‭ ‬هيچ‭ ‬سمي‭ ‬بدتر،‭ ‬كشنده تر‭ ‬و‭ ‬نابودگرتر‭ ‬از‭ ‬بي‮ ‬تفاوتي‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬بي‮ ‬تفاوتي،‭ ‬بيماري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬جامعه اي‭ ‬رسوخ‭ ‬پيدا‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 112 بازدید

نام‭ ‬تو‭ ‬افتخار‭ ‬من‭ ‬است‭ ‬اي‭ ‬خميني‮!‬

اين‭ ‬نام‭ ‬براي‭ ‬هميشه‭ ‬در‭ ‬حافظه‭ ‬تاريخ‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬ايران،‭ ‬همه‭ ‬ايران‭ ‬اين‭ ‬نام‭ ‬را‭ ‬شناسنامه‭ ‬خود‭ ‬يافت‮.‬‭ ‬اين‭ ‬درست‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 101 بازدید

همه‭ ‬ايران‭ ‬فاطميه‭ ‬است

همه‭ ‬ايران‭ ‬فاطميه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬الان‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬خيابان ها‭ ‬چشم‭ ‬بگردانيد،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬فاطميه‭ ‬مي‮ ‬بينيد،‭ ‬حالا‭ ‬زاهدان‭ ‬باشد‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 110 بازدید

اولين‭ ‬سيگار‭ ‬

؛يكم‮:‬‭ ‬هميشه‭ ‬گفته ام‭ ‬به‭ ‬كوچكي‭ ‬كليد‭ ‬نبايد‭ ‬نگاه‭ ‬كرد،‭ ‬بلكه‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬بزرگي‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬بايد‭ ‬نگريست‮.‬‭ ‬منتها‭ ‬اين‭ ‬كليد‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 107 بازدید

معجزه‭ ‬خرمشهر‭ ‬

مسجد‭ ‬پشت‭ ‬شهرداري‭ ‬منطقه‭ ‬‮٠١‬‭ ‬در‭ ‬قاسم آباد‭ ‬مشهد‭ ‬و‭ ‬جوانانش‭ ‬حال‭ ‬ديگري‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬زمان،‭ ‬ظهر‭ ‬پنجشنبه‭ ‬است‮.‬‭ ‬سوم‭ ‬خرداد‭ ‬‮٦٨‬،‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 107 بازدید

پفك،‭ ‬گنج‭ ‬و‭ ‬جعبه‭ ‬سياه‭ ‬جنگ

؛سالگرد‭ ‬فتح‭ ‬خرمشهر‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬مقاومت‭ ‬و‭ ‬پيروزي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬دوباره‭ ‬گفتن‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬آغاز‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬پس زمينه هاي‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 109 بازدید

دفاع‭ ‬مقدس،‭ ‬معدني‭ ‬براي‭ ‬استخراج‭ ‬انسانيت

يكم‮:‬‭ ‬ما‭ ‬جنگجو‭ ‬نبوديم‮.‬‭ ‬زندگي‭ ‬خواهان‭ ‬رزمنده اي‭ ‬بوديم‭ ‬كه‭ ‬دستمال‭ ‬كه‭ ‬نه،‭ ‬پيشاني‮ ‬بندهايي‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬غيرت‭ ‬به‭ ‬سر‭ ‬مي‮ ‬بستيم‭ ‬كه‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 107 بازدید

نزاع هاي‭ ‬دسته‭ ‬جمعي‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬نكته‭ ‬

بيشترين‭ ‬جرايم‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬استان‭ ‬كهكيلويه‭ ‬و‭ ‬بويراحمد‭ ‬نزاع هاي‭ ‬دسته‭ ‬جمعي‭ ‬است‮.‬‭ ‬اين‭ ‬مطلب‭ ‬را‭ ‬مدير‭ ‬كل‭ ‬زندان هاي‭ ‬استان‭ ‬كهكيلويه‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 109 بازدید

جاي‭ ‬خالي‭ ‬آموزش‭ ‬فرهنگ‭ ‬در‭ ‬رانندگي

شخصيت‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬كودكي‭ ‬و‭ ‬نوجواني‭ ‬شكل‭ ‬مي‮ ‬گيرد‮.‬‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬بزرگسالي‭ ‬شاهد‭ ‬آن‭ ‬هستيم،‭ ‬نقطه‭ ‬كمال‭ ‬روندي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 102 بازدید