پست های ارسال شده در تیر سال 1386

رسانه،‭ ‬جاده‭ ‬دوسويه‭ ‬

رسانه،‭ ‬جاده اي‭ ‬يك‭ ‬طرفه‭ ‬نيست،‭ ‬بزرگ راهي‭ ‬است‭ ‬دوطرفه‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬‮«‬آمد‮»‬‭ ‬را‭ ‬تسهيل‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬هم‭ ‬‮«‬شد‮»‬‭ ‬را‮.‬‭ ‬پس‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬از‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 109 بازدید

شب‭ ‬آرزوها

مي‮ ‬گويند‭ ‬ارزش‭ ‬هر‭ ‬فرد‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬انديشيدن هاي‭ ‬اوست،‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ارزشيابي‭ ‬انساني،‭ ‬آن كه‭ ‬بر‭ ‬صدر‭ ‬مي‮ ‬نشيند‭ ‬صاحب‭ ‬زيباترين‭ ‬انديشه هاست‮.‬‭ ‬پس‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 111 بازدید

آمار‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬افزايش‭ ‬طلاق

آمار‭ ‬طلاق،‭ ‬سن‭ ‬ازدواج،‭ ‬مشكلات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تحكيم‭ ‬خانواده،‭ ‬تعداد‭ ‬زنان‭ ‬آسيب ديده‭ ‬و‭ ‬دختران‭ ‬فراري‭ ‬استان‭ ‬يزد‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬افزايش هستند‮.‬‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 103 بازدید

عمر کوتاه مديريت ها در خوزستان

خوزستاني‮ ‬ها‭ ‬با‭ ‬نوشتن‭ ‬يك‭ ‬ميليون‭ ‬نامه‭ ‬به‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬در‭ ‬سفر‭ ‬هيئت‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬استان‭ ‬ركورد‭ ‬نامه نگاري‭ ‬را‭ ‬شكستند‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 119 بازدید

به‭ ‬ياد‭ ‬‮«‬‭ ‬عين.صاد‮»‬‭ ‬

بزرگ‭ ‬بود،‭ ‬اجتماعي‭ ‬مرد‭ ‬عالم‭ ‬انسان ساز‮.‬‭ ‬بزرگ‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬قصدش‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬بزرگي‭ ‬رساندن‭ ‬آدم ها‮.‬‭ ‬او‭ ‬مجتهد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬متخلق‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 115 بازدید

تفريحگاه هاي‭ ‬امن

شماره‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬صفحه‭ ‬در‭ ‬خبري‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬‮« ‬آغاز‭ ‬طرح‭ ‬سالم سازي‭ ‬تفرجگاه هاي‭ ‬مازندران‮»‬‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬جانشين‭ ‬فرماندهي‭ ‬انتظامي‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 115 بازدید

چاقو‭ ‬دسته‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬برد‭ ‬

‬فقط‭ ‬پرهيزگاري‭ ‬اخلاقي‭ ‬و‭ ‬اجتماعي‭ ‬و‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬توكل‭ ‬به‭ ‬خدا‭ ‬انسان‭ ‬را‭ ‬نجات‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬فاصله‭ ‬يك‭ ‬انسان‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 105 بازدید

نقش‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬موفقيت‭ ‬مردان

يك‭ ‬ضرب المثل‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬هر‭ ‬مرد‭ ‬موفق‭ ‬يك‭ ‬زن‭ ‬بزرگ‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ديگر‭ ‬عبارت‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬گفت‭ ‬وسعت‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 107 بازدید

مادران‭ ‬بهشتي

مي‮ ‬گويند،‭ ‬بهشت‭ ‬زيرپاي‭ ‬مادران‭ ‬است،‭ ‬من‭ ‬اما‭ ‬مي‮ ‬گويم،‭ ‬بهشت‭ ‬خود‭ ‬‮«‬مادر‮»‬‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬جايي‭ ‬از‭ ‬آغوش‭ ‬پرمهر‭ ‬مهرباني‭ ‬كه‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 125 بازدید

الهام‭ ‬و‭ ‬چهارمين‭ ‬صندلي‭ ‬رياست‮!‬

باز‭ ‬هم‭ ‬غلامحسين‭ ‬الهام،‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬يك‭ ‬سمت‭ ‬تازه،‭ ‬اين‭ ‬دولتمرد‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوردن‭ ‬سمت‭ ‬حقوق داني‭ ‬شوراي‭ ‬نگهبان،‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 102 بازدید

دعوت نامه‭ ‬يك‭ ‬معلم‭ ‬براي‭ ‬فرزندان‭ ‬سيستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان

هر‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬مردم‭ ‬آن‭ ‬سامان‭ ‬بايد‭ ‬بسازند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سامان‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رهگذار،‭ ‬هركس‭ ‬حوزه‭ ‬رياستش‭ ‬وسيع تر‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 106 بازدید

حسرت‭ ‬سلامت

‮"‬‭ ‬مي‮ ‬گويند،‭ ‬استان‭ ‬كرمان‭ ‬باوجود‭ ‬داشتن‭ ‬مقام‭ ‬اول‭ ‬كشف‭ ‬مواد‭ ‬مخدر،‭ ‬در‭ ‬آلودگي‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬مواد‭ ‬و‭ ‬اعتياد،‭ ‬رتبه‭ ‬دهم‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 106 بازدید

گازهاي‭ ‬سمي‭ ‬و‭ ‬تخت‭ ‬جمشيد

گازهاي‭ ‬سمي،‭ ‬گردشگران‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تخت‭ ‬جمشيد‭ ‬فراري‭ ‬داده‭ ‬است‮.‬اين‭ ‬تيتري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬خبرگزاري‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي‭ ‬براي‭ ‬خبر‭ ‬اول‭ ‬روز‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 101 بازدید

۱۰۰۰‬محوطه‭ ‬باستاني

سيستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭ ‬گنج هايي‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬هزار‭ ‬سال‭ ‬خشكسالي‭ ‬هم‭ ‬آسيب‭ ‬نمي‮ ‬بيند‮.‬‭ ‬گنج هايي‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬ظهور‭ ‬و‭ ‬كاربردي‭ ‬شدن،‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 108 بازدید

سرهايي‭ ‬كه‭ ‬بي‮ ‬كلاه‭ ‬مي‮ ‬ماند

‮"‬‭ ‬مي‮ ‬گويند‭ ‬تا‭ ‬زور‭ ‬بالاي‭ ‬سر‭ ‬ما‭ ‬نباشد،‭ ‬قانون‭ ‬را‭ ‬تمكين‭ ‬نمي‮ ‬كنيم‮.‬‭ ‬مي‮ ‬گويند‭ ‬تابع‭ ‬قدرت‭ ‬برتر‭ ‬هستيم‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 105 بازدید

اولين‭ ‬شعله

‮"‬‭ ‬‮ ‬اولين‭ ‬شعله‭ ‬اعتياد‭ ‬كه‭ ‬زبانه‭ ‬مي‮ ‬كشد،‭ ‬اولين‭ ‬چراغ‭ ‬غيرت‭ ‬هم‭ ‬خاموش‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬اولين‭ ‬گام هايي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬مصرف‭ ‬مواد‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 109 بازدید