پست های ارسال شده در مرداد سال 1390

در امتداد اشک های یتیمان کوفه

 وای...  وای... وای...  امشب زینب  عاشورا، عاشورا می گرید و ام کلثوم نینوا نینوا فریاد برمی دارد...  نمی توانم بگویم  حسن چگونه چشمانش را  چشمان بارانی اش را  به قبله می دوزد  و حسین  چگونه با عباس  شانه به شانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 111 بازدید