پست های ارسال شده در آبان سال 1390

تو ماندگارترین دوست من هستی کتاب

  گویاتر از تو   سراغ ندارم   دانشی دوست ساکت من!   برای گفتن   نباید همیشه فریاد زد   -صدف، مروارید را با دهان بسته حفظ می کند-   گوهری ترین گفتنی ها   ساکت ادا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 132 بازدید

تو ماندگارترین دوست من هستی کتاب

  گویاتر از تو   سراغ ندارم   دانشی دوست ساکت من!   برای گفتن   نباید همیشه فریاد زد   -صدف، مروارید را با دهان بسته حفظ می کند-   گوهری ترین گفتنی ها   ساکت ادا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 126 بازدید