پست های ارسال شده در فروردین سال 1391

... و عشق در مرام آوینی سرخ است

  کلامت   پیغام آور شهادت بود   و دوربینت   دورها را   دورهای پرعزت را   نزدیک می آورد   فرا دید ما   و هر که را   چشمی برای دیدن بود می توانست   مشق سربازان آخرالزمانی عشق را   به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 109 بازدید