پست های ارسال شده در تیر سال 1391

سلام عباس به چشمان حسین(ع)

  دست هایش از همان اول بوی عاشورا می داد و با دریایی در کف از عطش سیراب بود نوزادی که نامش آغاز الفبای معرفت بود؛ الف...ب ابوالفضل! فاطمه زهرا سلام ا... علیها نبود تا موهایش را -چون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 111 بازدید