پست های ارسال شده در تیر سال 1393

عطر آیات قرآن دارد لحظه هایت، رمضان!

نازل می شوی و لحظه هایت رایحه آیات می گیرند بهار می شوند تا انسان رستاخیز عشق را در زمان به شهادت ایستد و زمین و زمینیان در بهار آیات آسمان را همسایه خویش بینند و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 108 بازدید

هر که عاشق تر است به سحر سلام کند

هلال ابرو کشیده می آید با خرمنی از مهتاب که گیسو می افشاند در پهنه سجاده ای به وسعت زمین که حرف ها کلمه می شوند کلمات مثل آهو به دامان حضرت عشق دخیل می بندند تا غزل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 112 بازدید