پست های ارسال شده در تیر سال 1393

عطر آیات قرآن دارد لحظه هایت، رمضان!

نازل می شوی و لحظه هایت رایحه آیات می گیرند بهار می شوند تا انسان رستاخیز عشق را در زمان به شهادت ایستد و زمین و زمینیان در بهار آیات آسمان را همسایه خویش بینند و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 94 بازدید

هر که عاشق تر است به سحر سلام کند

هلال ابرو کشیده می آید با خرمنی از مهتاب که گیسو می افشاند در پهنه سجاده ای به وسعت زمین که حرف ها کلمه می شوند کلمات مثل آهو به دامان حضرت عشق دخیل می بندند تا غزل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 99 بازدید