بسیجی، شهروند تراز سند چشم انداز

 

 ... فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط اجتماعی، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن... این مولفه هایی است که انسان تراز جمهوری اسلامی، باید دارا باشد. سند چشم انداز جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴، به قامت مردان و زنانی با چنین ویژگی هایی چشم دارد، اینان که پرورش یافتند، کنار هم قرار گرفتند، آن گاه ایران به جایگاه بایسته خود خواهد رسید. دوباره به این مولفه ها نگاهی بیندازیم. فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر و ...یاد چه افرادی می افتید؟ اگر این پرسش را جلوی من بگذارند، پاسخم این خواهد بود، یاد بسیجی های دوران دفاع مقدس، چون این مولفه ها در درجه بالایی میان این نسل به چشم می آمد. آنان توان بالقوه خود را به فعلیت رساندند. این فعلیت را هم هر روز فعال تر از پیش در خدمت هدف قرار دادند. مسئولیت پذیری، در عین ریاست گریزی در نهایت خلوص، شاخصه برجسته آنان بود، که مسئولیت را بسان تکلیف می پذیرفتند و با همین نگاه هم به انجام می رساندند، بی آن که از تکلف و سنگینی این تکلیف حتی لحظه ای گلایه کنند. من آنان را «مومن» به معنی دقیق کلمه یافتم که صدق گفتارشان را کردارشان گواهی می کرد. آنان دیگران را به ایثارگری نمی خواندند، بلکه خود بار دیگران را، ایثارگرانه، به دوش می کشیدند نمی گفتند، بروید به خط، روی خط می ایستادند و می گفتند بیایید، باز همه نه همه، بلکه «هر که دارد هوس کرببلا بسم ا...». آنان در گذر از مسئولیت و تکلیف به مقام «رضایت» رسیده بودند و این مولفه انسان ساز و جامعه ساز و جهان ساز از گفته به باور و به رفتارشان تبدیل شده بود لذا «زمین خوردن» همه آنان را از پای نمی انداخت بلکه رضامندانه دوباره برمی خاستند برای انجام کار. اگر تقویم زندگی شهدا و رزمندگان را باز بخوانیم درخواهیم یافت بسیارشان بارها مجروح شدند، زخم برداشتند، تیر خوردند، اما از پا نیفتادند و دگر باره به خط برگشتند و... بله، من این مولفه ها را در رزمندگان و در بسیجی ها پررنگ دیدم و باور دارم. انسان تراز جمهوری اسلامی در سند چشم انداز، نمونه های ایثارگر دهه شصت بودند و ما با «باز تولید» آن روح و روحیه، آن ایمان و شوق و عمل، می توانیم، انسان هایی را به جهان معرفی کنیم که تراز ایمان باشند، اینان که قد کشیدند، کنار هم ایستادند، اراده ها را به هم افزایی رساندند آن وقت ایران را چنین خواهیم یافت و جهان همچنین خواهد دید؛ توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی. برخوردار از دانش پیشرفته، توانا و تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی... و دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای غربی و ... الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام، با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه های امام خمینی(ره) و حرف آخر: بسیجی که شدیم، در تراز مردمان دهه ۶۰ آن وقت هم ما و هم ایران ما به حق خود خواهد رسید.

خراسان جنوبی - مورخ چهارشنبه 1393/09/05 شماره انتشار 18843/صفحه2/اخبار

/ 0 نظر / 85 بازدید