سلام بر رمضان

 انگار خورشید امروز متفاوت تر از دیروز به سلام چشمان شما می آید انگار بی تاب است تا از میان دو پلک به دیده تان سلام کند و زمان مشتاق تا شاهد این سلام باشد و لب به تکرار آن زیبا کند. به زمین هم که نگاه می کنم، پر شوق است و لبریز عشق تا نفس به نفس شما را مثل گل بو بکشد و بهار را پرشکوه تر از همیشه احساس کند، بهاری که گل هایش آیات خدایند، آیاتی که پرشکوه تر از هر گل پیغام آور بهارند و معطرتر از یک گلستان شامه ها را به عشق می نوازند. آری، امروز یک روز متفاوت است، یک روز نو است، اصلاً یک «نوروز» است و آغاز یک بهار که به بهار قرآن معروف است و در این بهار قرآن، به هر آیه، یک قرن، آدمی را بزرگی می بخشد و آدمی را باید که بزرگی را به بزرگواری گره زند و از زمین راهی به آسمان و از ملک بزرگ راهی به ملکوت زند که در رمضان باید به رازخوانی رسید و به هر راز که می گشاییم باید گامی فراتر زنیم. شاید یکی از فلسفه های رمضان این باشد که در گردش ۳۵۵ روز سال سی روز را سبز می کند به بهار قرآن تا ما چنان توشه برگیریم که لااقل یک سال را روشن زندگی کنیم و در وزش نسیم بهاری این یک ماه، یازده ماه عاشق بمانیم و در هر رمضان نه یک سال که یک قرن بزرگ شویم. حیف است دینی که رمضان دارد و مومنانی که این فرصت سبز را در اختیار دارند، راز های بندگی برایشان ناگشوده بماند. رمضان را قدر باید دانست که هر روزش می تواند و باید یک «روز قدر» باشد تا ما به عبودیت، تقدیر خویش را رقم بزنیم و در باران کرامت الهی اوج بگیریم. رمضان را باید دریافت که رمضان سلام خداوند است...

خراسان رضوی - مورخ سه‌شنبه 1392/04/1۹ شماره انتشار 1844۹ /صفحه اول و۷/فرهنگی

/ 0 نظر / 89 بازدید