به خانه تکانی برخیزیم!

 

خانه تکانی کرده اید شما؟ روزهایی که در پیش است را حواس مان هست؟ چطور نوروز که در راه است به سنتی نیکو همه همدل و همدست می شویم تا خانه تکانی کنیم، تا با تمیز کردن همه چیز از غبار تا با زیباسازی زندگی مان، برای استقبال از نوروز و بهار آماده شویم. اما حواس مان نیست این بار یک فرصت بزرگ در راه است که قبل از آن که به استقبالش برویم به استقبال مان می  آید، آن هم با دستانی پر از برکت و رحمت و مغفرت، می آید و به لحظه های ناب زندگی برکت می دهد، می آید و آدمی را فرصت قدم زدن زیر باران رحمت می دهد. می آید و از «آدم» غبارروبی می کند و عطرافشانی، می آید و همه نازیبایی ها را به مغفرت از جان آدمی می شوید. آن گونه که گویی بر این جان سپید، خط گناهی هم ننشسته است و غباری، این خط و خال و ابرو را عارض نشده است می آید تا پیغام حضرت خداوند را به گوش انسان برساند و او را به میهمانی بخواند و بر سفره ای بنشاند که به کرامت گسترده است... رمضان در راه است و تا سحر اولین روز هم زمانی نمانده است. اگر تاکنون از جان خانه تکانی نکرده ایم، همین یکی دو روز را فرصت غنیمت شماریم و کاری کنیم. بیاییم و دل ها را از کینه و قهر، این شیطانی خوی آدمیت سوز بپالائیم که شرط انصاف نیست در دل، این «خدایی خانه» شیطان فرصت نفس کشیدن داشته باشد. بیایید، چشم به محبت باز کنیم و لب به لبخند که مصاحبت با مردم را جز این نشاید. بیاییم و گره از ابرو برداریم و دست ها را به یاری یکدیگر باز کنیم که حضرت خداوند ما را مهربان و دستگیر می خواهد. حیف است دست هایی که می تواند پر از گرمای مهر باشد، در زمهریر بر خودخواهی فریز شود. خدا ما را آفریده است تا در کنار هم باشیم. با هم از هبوط به سمت عروج گام برداریم، نه این که هر کدام به سویی برویم و گم شویم و گرفتار گرگ شیطان. رمضان دارد به سوی ما می  آید، آغوش گشوده هم می آید. پر سوغات هم می آید. قدر بدانیم این فرصت را و به آغوش خدا برویم...

خراسان رضوی - مورخ دوشنبه 1392/04/17 شماره انتشار 18447 /صفحه ۶/جامعه

/ 0 نظر / 87 بازدید