استلام در و دیوار شما عشق من است

 

چه حلاوتی دارد

استلام حجرالاسود

و چه شیرین کام می شوند حاجیان

که روی سپید می کنند

به استلام حجر

و سعید می شوند

در بندگی

شیرین کام می شویم

ما فقیران

به استلام سنگ هایی که بر دیوار شماست

و به درهایی که بر حرم شماست

من و ما و همه آنانی که می آیند

این شیرینی را در کام جان حس می کنیم

وقتی دری را

دیواری را

سنگی را

در حرم شما به آغوش می کشیم

و چقدر این سنگ ها

این درها

این دیوارها

حلاوت می دهد و آرامش

که هم کامت شیرین می شود

و هم جانت

استلام می کنم در و دیوار حرمت را

یا علی بن موسی الرضا(ع)

و هر جای بدنم را

و روحم را و جانم را

که درد می کند

که از بیماری عذاب می کشد

به در و دیوار تو

استلام می دهم

و حس می کنم

یک حس نورانی

یک آرامش بهشتی

از این در و دیوار

بر می خیزد و تا عمق جانم می رود

و آرامش

آرامش جسم

و آرامش جان

سوغاتی است

که از در و دیوار حرم شما می گیرم آقاجان

... و حالا به آرامش رسیده

در دارالحجه شما

حجت های مسلمانی خویش را مرور می کنم

-در نزدیک ترین فاصله با مضجع شریف-

در رکعتانی که قامت می بندم عشق را

و در زیارتنامه شما

و در شکوه «امین ا...»

و در حلاوت «وارث»

و در تماشای «آل یاسین»

و هر زیارت را

با رکعتانی عاشقانه

به هم پیوند می دهم

... و چه سعادتمندم من

با همه کوچکی ام

چون شما بزرگی دارم

و با همین واژه هایم

می توانم قاصد هزار در هزار عاشق باشم

که اگر چه راه دور دارند

اما دلشان به مشبک های ضریح شما گره خورده است....

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1391/07/22 شماره انتشار 18241 /صفحه7/خبر

/ 0 نظر / 90 بازدید