هرکس به این حرم در آید...

این جا حرمی است که هرکس در آید، نانش می‌دهند و از ایمانش هم نمی‌پرسند. از این روست که می‌شنویم و می‌خوانیم، غیرمسلمانانی که در حرم حضرت امام رئوف، شفا گرفته‌اند کم نیستند. این حرم دریایی است کریمانه که هرکس وارد آن شود، بهره خویش را می‌برد و این جا «همه» را می‌پذیرند و به قول معروف؛ «این جا ننوشته است، گنهکار نیاید...» بلکه به دعوتی عام نوشته اند؛ «فَادخُلُوها بِسَلام آمنینَ» و هزار البته خواص از این دعوت عام، بهره ممتاز خویش خواهند برد و از این دریا «در»ها خواهند یافت و حق است به این سرای که راه می‌یابی، اگرچه از ایمانت نمی‌پرسند اما تو بهره ایمانی خویش برگیری و نقطه پایان بگذاری بر خط بی‌بهرگی، آن سان که میهمان بی‌بسم ا... حضرت ابراهیم، گرفت، وقتی از سوی آن حضرت رانده شد و خداوندگار با پیامبر خویش به عتاب سخن گفت که یک عمر روزی اش دادم و از ایمانش نپرسیدم و یک بار روزی او را در سفره تو گذاشتم و تو از او مچ گیری کردی...

و آن گاه که حضرت ابراهیم پی او رفت و پیغام خداوند را باز گفت، او «بازگشت»، اول از راه کفر، که خدایی چنین کریم و مهربان را نباید کافر بود و دوم به سفره حضرت ابراهیم...

آری، سعادت تشرف به محضر مولاعلی بن موسی الرضا(ع) که نصیب می‌شود دم، غنیمت باید شمرد که این «دم»، «آدم» می‌سازد چنان که در زیارت نامه‌های گوناگون نیز فضا را چنین ترسیم کرده‌اند تا آن که می‌آید، به برداشتن لقمه‌ای کفایت نکند، بلکه «اهل سفره» شود و سفره نشین همیشگی این آستان کرم. بنشیند و به حدیث‌هایی که می‌شنود و می‌خواند، برخیزد، برخیزد و اول جان خود را و بعد جهان را تکان دهد، که ذات اول خود باید صاحب «هستی» بشود تا توان هستی بخشی هم بیابد و الا «ذات نایافته از هستی بخش/ کی تواند که شود هستی بخش».

پس به حدیث باید برخاست و به عمل باید دست‌ها را وضو داد و زیارت را، از یک آمد و شد، به آمدن و «شدن» ارتقا داد که در این نگاه همان طور که شهید آیت ا...بهشتی فرمود: انسان یک «شدن» مستمر است نه یک «بودن» منجمد. این هم روزی زائر است که به شدن مستمر، به سیالیت مدام و به زلالی همیشگی برسد، معنای فادخلوها بسلام آمنین هم این جا معنا پیدا می‌کند و سلامت و امنیت نیز رهین ایمان و عمل بر مدار ولایت وامامت است و این مسیری است که در حرم خیلی زود شکل می‌گیرد و انسان را به مقصد می‌رساند....

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1394/05/24 شماره انتشار 19043/صفحه6/فرهنگی

/ 0 نظر / 91 بازدید