پشت پرده ۵

* گفته مي‌شود، بعضي افراد فعال در ستاد يکي از کانديداها براي کانديداي ديگري تبليغ مي‌کنند. اين موضوع، بعضي از طرف‌داران جدي آن کانديدا را عصباني کرده است.
* روي برد تبليغاتي يکي از ستادها، ديدگاه‌هاي چند نامزد ديگر هم به چشم مي‌خورد که درنوع خود جالب توجه بود.
* جلسات خانگي در يکي از شهرهاي شرقي خراسان رضوي رونق گرفته است، بعضي از ستادها، تبليغ خانه به خانه را برگزيده‌اند.
* گفته مي‌شود در يکي از ستادها وقتي پس از برآورد هزينه، X مبلغ اعلام مي‌کنند، بنده خدايي مي‌گويد مگر بچه‌بازي است؟ او چند برابر مبلغ ذکر شده را در نظر مي‌گيرد و به مرکز اعلام مي‌کند.
* يک ستاد وقتي متوجه مي‌شود يک ستاد ديگر يک مکان مناسب را اجاره کرده است، با پيشنهاد چند برابر قيمت به سراغ مالک مي‌رود تا او را پشيمان کند، اما قرارداد بسته شده بوده و فسخ قراداد ممکن نشده است.
* جابجايي افراد از اين ستاد، به آن ستاد هم جالب است، انگار با جابجايي افراد در نظرسنجي‌ها بعضي هواداران جابجا مي‌شوند،؟
درحالي که ستادها از بي‌پولي مي‌نالند و نامزدها هم، اجاره اماکن براي ستاد با رقم‌هاي ميليوني جالب است.
* بعضي افراد براي بعضي نامزدها ستاد مي‌زنند اما به دلايل موجه آن را تعطيل مي‌کنند،،
دومين سي دي تبليغاتي يک کانديدا هم بين مردم توزيع مي‌شود.
از شهرهاي مختلف، خبر مي‌رسد يکي از نامزدها با حجم وسيعي از تبليغات ابتدا چشم‌ها را پر کرده، اما گفته مي‌شود آنگونه که بايد دل‌ها را پر نکرده است.

/ 0 نظر / 95 بازدید