آينه تماشا پيرمرد و عصا

ا64.jpg جمعيت روستا، روز به روز پيرتر مي‌شود و خشکسالي سال به سال جوانتر، حالا در روستا، قنات‌ها يکي پس از ديگري مي‌خشکند و درخت‌ها نيز يکان از پي يکان مي‌ميرند و از اين جمعيت پير چه ساخته است؟
آنها با عصا راه مي‌روند، اگر بتوانند عصا را از زمين بردارند،
* عکس از: جواد کرماني

/ 0 نظر / 3 بازدید