زیبا کلام دیروز امروز و.......

این آقای دکتر زیبا کلام هم فی الواقع از عجایب روزگار است ! یک روز برای انقلاب فرهنگی سینه سپر می کرد روز دیگر در کردستان به یک چیز هایی متهم می شد مثل حمایت از ضد انقلاب ! فی الواقع بعد رفت پی درس و مدرسه و شد دکتر زیبا کلام و ( ما چگونه ما شدیم ) را نوشت . مدتی در جرگه اصلاح طلبان شمار می شد بعد در انتخابات مجلس ششم از نظریه پردازان و مبلغان آقای رفسنجانی شد اما تبلیغاتش نه تنها به نفع آقای رفسنجانی تمتم نشد که به ضرر خودش هم تمام شد ! سکوت برای مدتی راهبرد ایشان شد و حالا دوباره به میدان آمده و می گوید : فضا پس از پایان دوره خاتمی به قبل از دوم خرداد برمی گردد ! چرا که اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم رد صلاحیت شده و محافظه کاران مسابقه یک اسبه را خواهند برد و همه چیز به سر جای اولش باز خواهد گشت ! اما آقای دکتر یک چیز را فراموش کرده است : مردم را ! مردمی که می دانند در عصر پیشرفت کسی به هشت سال قبل که سهل است به هشت ساعت قبل هم بر نمی گردد ! آقای زیبا کلام را اما نمی دانم ! اصلا ایشان راهی رفته است که برگردد ؟

/ 0 نظر / 103 بازدید