ما و انقلاب

سیاه و سفید(١٣٧)

انقلاب برای ما چه کرده است؟ این پرسشی است که شاید این روزها برای بسیاری مطرح باشد حالا چه بر زبان جاری کنند یا فقط ذهنشان را به خود مشغول کند، به هر روی این سوال وجود دارد و بسیاری هم به فراخور توش و توان خود به اشکال مختلف از جمله با فهرست کردن دستاوردهای انقلاب به پاسخ گویی پرداخته اند. از نگاه من بزرگ ترین خدمت انقلاب و کاری که برای ما انجام داده این است که، ما را به خودمان ارجاع داده است تا خود را و توانایی های خود را بشناسیم و با در هم شکستن پندار «نمی شود» و «نمی توانیم» به رفعت «می شود» و «می توانیم» برسیم.

«ما می توانیم» شعار محوری در اندیشه و کلام امام بود و ما توانستیم، از راه های پر سنگلاخ بگذریم و تا حد قابل توجهی هم کارهای بزرگ انجام دهیم که اگر چشمی به انصاف به اطراف بچرخد، برهان قاطع بر خدمات انقلاب فراوان خواهد دید، اما آن را که انصاف نباشد، نه انقلاب و دستاوردهایش، که اسلام و ره آوردهایش دیدنی نیست حتی ایران هم بستری برای رشد نخواهد بود، اما اهل انصاف گواهی می دهند راه رفته و گره های باز شده مشکلات نه این که کم نیست فراوان هم هست، هر چند راه نرفته و گره ناگشوده مانده هم کم نیست، این یک واقعیت است اما سخن من در این مقال نه این است بلکه طرح سوال را از این زاویه پیش رو می آورم که «ما برای انقلاب چه کرده ایم؟» فکر می کنم اگر در برابر این پرسش، کارهایی را که انجام داده ایم فهرست کنیم، بسیارمان شرمنده خواهیم شد. مخصوصا کسانی که همیشه خود را طلبکار انقلاب می دانند.

البته باز هم اگر اهل انصاف باشند و الا چشم خواهند بست و دهان خواهند گشود و بازطلبکارانه زبان خواهند چرخاند. اما اهل انصاف را داوری دگرگونه خواهد بود. ما امنیت اجتماعی قابل احترامی داریم، هر چند متناسب با این امنیت، «احساس امنیت» نداریم. این هم برخلاف کشورهای پیشرفته است که احساس امنیت آن ها به مراتب بیش از خود امنیت است و از رهگذار احساس امنیت به آرامش رسیده اند و از آن بستری برای پیشرفت فراهم آورده اند. ما در حوزه عدالت اجتماعی هم با وجود کاستی هایی که هست، گام های بلند و قابل احترامی برداشته ایم، گسترش چتر حمایت از اقشار فقیر و کم درآ مد، توسعه بیمه های درمانی و اجتماعی، تعمیق اقدامات امدادی برای «بهزیستن» و ارتقای سطح زندگی مردم در همه جهات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و... از جمله ره آوردهای مبارک انقلاب است.

هر چند راه نرفته هم فراوان داریم اما از آن جا که افق روشن و مقصد مشخص است، هر گام که بر می داریم، به هدف نزدیک تر می شویم. به هر روی آن چه می ماند این است که ما باید نسبت خود را با انقلاب مشخص کنیم، منصفانه آن چه را ما انجام داده ایم برای انقلاب و آن چه را انقلاب برای ما تحقق بخشیده است بررسی کنیم، آن وقت درخواهیم یافت که بهره ما از انقلاب چه بود و چه فایده ای برای انقلاب داشته ایم. فقط منصف باشیم در این داوری وقضاوت های دیگر نیز هم.

خراسان - مورخ چهارشنبه 1388/11/21 شماره انتشار 17486/صفحه ٩/اجتماعی
/ 0 نظر / 92 بازدید