این افزایش های نفرت انگیز

افزایش، از آن کلمات دو پهلوست که هرچه یک سویش خوب و افتخار آفرین و امیدزاست، سوی دیگرش، زشت و افتخار سوز و امید کُش است که خدا کند در تقدیر هیچ ملتی نوشته نشود. من اسمش را می گذارم “افزایش های نفرت انگیز” چیزی که به جبر ماموریت حراست از مردم و زندگی شان، به دفاتر پلیس، راه می یابد و بر زبان صادقشان هم می رود چنان که در همین روزنامه، از سردار شجاع، فرمانده خوب پلیس خراسان جنوبی خواندیم. مطمئنم خود او بیش از همه ما از این افزایش ها نفرت و برای کاهش آن برنامه دارد. دعوت او از مردم برای همراهی خود نشان از برنامه ای مردم محور است که اگر خدای نکرده مردم خود را کنار بکشند از این همراهی، خود قربانی این ناهمراهی خواهند شد و باز سیاه، رنگ جامه ای خواهد شد که بر تن مان، استوار خواهد گشت. اول به آمار این “افزایش های نفرت انگیز” و شوم توجه کنید تا بعد با هم سخن کنیم در باره این ماجرا؛

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از مرگ ۱۷۵ نفر در تصادفات استان طی ۶ ماهه اول امسال خبر داد. یعنی تلخ ترین خبری که می شد داد. یعنی در شش ماه گذشته در خراسان جنوبی، هر روز یک نفر قربانی جاده شده است و یک قبیله عزادار و شاید یک قبیله دیگر گرفتار. نمی دانم چند درصد این قربانیان در محور های دو طرفه جاده بیرجند- قاین، جان باخته اند اما هر قطره خونی که بر این جاده ریخته است را کسانی برذمه خواهند داشت که در تکمیل باند دوم، حتی به اندازه سر سوزنی، تعلل می کنند. افزایش ۲۵ درصدی را هم باز به حساب همان ها باید نوشت هرچند سهم دیگران نیز به اندازه نقشی که داشته اند از قلم ما هم بیفتد از قلم خداوند حکیم و بصیر و خبیر نمی افتد که او آگاه به همه ناگفته ها و پوشیده هاست. فکر کنم این مورد از جمله گناهانی باشد که در بی خبری ما در کارنامه اعمال مان نوشته می شود و فردای قیامت ناگهان چشم باز خواهیم کرد که بر ذمه ما خون ها نوشته شده است حال آن که ما دست خود را پاک می انگاشتیم از خون دیگران. باید متولیان راه سازی را توجه داد به این نکته و یادآور شد که آمار ۸۰۰۰ فقره سانحه رانندگی برای استان زیاد است. خیلی زیاد است که روزانه حدود ۴۳ مورد حادثه دامن مان را بگیرد. حال آنکه با اصلاح نقاط حادثه خیز و تسریع در ساختن باند دوم می توانیم در کاهش این آمار گامی بلند برداریم.

سردار سرتیپ دوم مجید شجاع به یک افزایش نفرت انگیز دیگر هم اشاره کرد و بعد از اعلام کشف ۲۲تن انواع مواد مخدر در ۶ ماهه اول امسال از افزایش۲۴ درصدی آن گفت، آن هم فقط در حوزه مخدرهای سنتی و الا صنعتی ها که قصه ای علی حده دارد؛ کشف مواد مخدر صنعتی در استان نسبت به سال قبل ۶۲ درصد افزایش داشته و ۳۴ باند قاچاق مواد مخدر متلاشی و ۶۹۲ دستگاه خودرو نیز با ۲۸ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل از قاچاقچیان توقیف شده است. از مواد مخدر که بگذریم، در قاچاق سوخت هم شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی کشفیات هستیم تا سیاهه این افزایش های نفرت انگیز طولانی تر شود.

البته می دانیم که برای افزایش کشفیات باید ضریبی هم در افزایش فعالیت قاچاق چیان در نظر گرفت که این بیانگر دامن گستر شدن فعالیت آنان است که خدا کند با همراهی مردم با پلیس روی منحنی کاهش قرار گیرد تا به آرامش برسد منطقه که از شنیدن این خبرهای افزایشی، قرار از دست می دهد. کوتاه می کنیم سخن را هرچند بلند است سیاهه این افزایش ها اما به این نکته توجه می دهیم که با برنامه ریزی و همراهی مردم و مسئولان به سمتی باید حرکت کنیم که کاهشی شود آمار های امید برافکن و این شدنی است اگر همه ظرفیت ها را فعال کنیم…..


ب / شماره 4019 / شنبه 13 مهر 1398 / صفحه 3

http://birjandemrooz.com/?p=11239


/ 0 نظر / 321 بازدید