کارت سپاس

چرا سفيدي‌ها را نمي‌بينيم 
نامه امام‌علي(ع) به فرزند بزرگوارشان، امام‌مجتبي(ع) را مي‌خواندم و به اين نکته رسيدم که نيکي‌ها را پاداش مضاعفي است اما گناهان را جزايي در حد همان گناه. در آموزه‌هاي اسلامي بارها بر اين نکته تاکيد شده است که هر کس يک حسنه انجام دهد، ده پاداش مي‌گيرد و هر کس گناهي انجام دهد يک برابر عقوبت مي‌شود. با خود انديشه مي‌کردم چرا در جامعه ما چنين رويکردي نداريم، بماند که فقط تخلفات را مي‌بينيم؟ چرا در لباس يک دست سفيد حسنه، ما فقط همان يک نقطه سياه گناه را مي‌بينيم؟ چرا عمل به قانون را ناديده گرفته و تخلفات را مي‌بينيم؟ شايد در نگاه اول گفته شود چون عمل به قانون وظيفه است و بايد انجام شود اما تخلف نه. در پاسخ مي‌گويم، خوبي کردن هم وظيفه انسان است. انجام حسنه، براساس فطرت و تکليف آدمي است اما مي‌بينم خداوند ده برابر پاداش مي‌دهد. در دل زمين هم يک دانه مي‌کاريم و به چند خوشه تبديل مي‌شود. زمين و طبيعت اين سنت حسنه الهي را فرا گرفته و هر نيکي را چند برابر پاسخ مي‌دهد، اما ما، چرا چنين نمي‌کنيم؟ در همين فکر بودم که شهروندي يک کارت سپاس، جلويم گذاشت وگفت: «اين را افسر راهنمايي و رانندگي به همراه يک عدد سي‌دي برنامه‌هاي انيميشن راهنمايي و رانندگي به من داد و با احترام از اينکه به مقررات احترام گذاشته‌ام قدرداني کرد. اين براي من جالب بود.» براي من هم جالب بود اين کار. در کنار اعمال قانون در برابر متخلفان، به چشم آوردن آناني که به قانون احترام مي‌گذارند. به نظر من اگر نمي‌شود عملکرد وفق قانون را پاداشي ده چندان داد لااقل مي‌شود بازنده کردن سنت قدرداني از کارهاي خوب ولو با يک کارت، با يک سلام، با يک کلام، مردم را به رعايت مقررات تشويق کرد. مي‌شود به افراد قانونمند شخصيت داد و با ترويج تشويق عاملان به قانون و فرهنگ‌سازي در اين زمينه جاذبه‌هاي کرامتي ايجاد کرد و مردم را به رعايت قانون که حافظ حريم شخصيت و زندگي مردم است فرا خواند، آنچه نبايد از نظر دور داشت اين است که تشويق و تنبيه دو بال است براي به پرواز درآوردن شاهباز تربيت. حذف «تشويق» يعني قطع يک بال و هيچگاه مرغ با يک بال نمي‌تواند بپرد...
اميد که کارت سپاس و کار سپاسگزاري از عاملان به قانون به يک سنت ماندگار تبديل شود و بتواند در سطح جامعه نقش خود را ايفا کند.

/ 0 نظر / 125 بازدید