جواني، متفاوت‌ترين نسل


101.jpg 
 
بپذيريم که «جواني» با هر مقطع سني «تفاوت» دارد. از جوان نه مي‌توان توقع داشت مثل «کودکان» حرف‌شنو باشد و نه مثل «بزرگسالان» آرام و متين. «جواني» جواني است با همه اقتضائات خود پس نگريستن به چشم گروه‌هاي سني ديگر به جوان، جز بي‌ثمري فايده‌اي ندارد و سرانجام برنامه‌نويساني با اين سويه را هم از پا مي‌اندازد. حال آنکه شناخت جوان، اولين قدم در برنامه‌نويسي، براي او و تعامل براي اوست. طبق يک برآورد در خراسان رضوي، بيشترين تصادفات و شايد هم بتوان گفت تخلفات رانندگي را گروه سني 25-18 سال انجام مي‌دهند. البته اين خاص اين استان نيست چنانکه خاص کشور ما هم نمي‌تواند باشد. اخيرا" در فرانسه هم پس از سنجش و بررسي همين ماجرا، همين نتيجه را گرفته‌اند» جوانان گروه سني 25-18 بيشترين تخلفات رانندگي را مرتکب شده‌اند، تا نشان دهند، «جواني» تنها رمز سني را به رسميت مي‌شناسد نه مرز جغرافيايي را. حالا با دريافت اين واقعيت، برنامه‌نويسان راحت‌تر مي‌توانند براي جوان، بدون آنکه توقع ديگري از او داشته باشند برنامه بنويسند و به سمتي بروند که از ظرفيت جوان به صورت صحيح‌تر استفاده کنند. به هرحال ظرفيت جواني، اگر به صورت صحيح مورد بهره‌برداري قرار نگيرد، به صورت ناصحيح مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از جوان مي‌شود چنان استفاده کرد که حماسه‌اي مثل دفاع مقدس را به سرفرازي پيوند دهند و مي‌شود آنها را به حال خود رها کرد و ديد آنچه را نبايد ديد،
جالب اينکه سواي مقطع سني، مقطع تحصيلي هم جايگاه خاص خود را دارد» ديپلم، دارندگان اين مدرک، بالاترين رقم تخلفات را به خود اختصاص مي‌دهند، که باز بايد به جد مورد مطالعه قرار گيرد.
به هر روي، نسل جوان دارد پاس‌هايي به جامعه مي‌فرستد، پاس‌هايي چون تخلفات رانندگي و... که جامعه با دريافت آن بايد به فکر بيفتد، زبان جوان را بفهمد، نيازها و مطالبات او را دريابد و با او به تعامل برسد. اگر امروز نتوانيم جوان را به رعايت مقررات راهنمايي‌ورانندگي که از بديهي‌ترين مقررات شهروندي است و ما به ازاي عمل به آن، ملموس و در دسترس است، قانع کنيم، هرگز نخواهيم توانست او را به پذيرش ساير قوانين واداريم. نگوئيم جواني است و شور و شر. جوان بايد «شور» داشته باشد، اما «شر» نه،
جوان بايد «شجاعت» داشته باشد اما «تهور»نه. جوان بايد «اکتيو» باشد اما «اکشن» نه، جوان بايد «جواني» کند، اما «جاهلي» نه، گذشت آن زماني که در بعضي جاها، به «جوان» ، «جاهل» هم مي‌گفتند، جوان امروز فقط جوان است و بدون افراط و تفريط بايد مورد مطالعه قرار گيرد و حق او در همه سويه‌ها در نظر گرفته شود.

/ 0 نظر / 100 بازدید