فیلم بردار کوچولو و بلوتوث سیاه

یکم: ببین پسرم چه خوب فیلم می گیره با موبایل! مادر قربون اون قد و بالاش بره، از مامان هم بگیر عزیزم. از آبجی پریسا و خاله مریم هم بگیر...این را یک مادر کودک ۶ ساله می گوید و کیف می کند که پسرش دارد از داخل خانه فیلم می گیرد. ببین پسرم، امشب که جشن تولد آبجی هم هست، فیلم بگیر، خیلی دوستت دارم، پرهام جان!مادر ذوق کرده از کار پسر ۶ ساله اش مخصوصا که مثل فیلم بردارها، حرکاتی هم انجام می دهد.

 

دوم: جشن تولد هم برگزار شد، پرهام کوچولو هم فیلم گرفت و مورد تشویق مادر هم واقع شد. صحنه ها خصوصی تر شد. فیلم بردار رسمی رفت اما پرهام جون بود و موبایل...

سوم: از بس پرهام با گوشی موبایل ور می رفت، دستگاه خراب شد آن را برای تعمیر بردند و پس از این که درست شد باز پرهام شروع کرد به فیلم برداری از هرچیز و هرجا، مخصوصا در خانه، تازه مادر هم تشویقش می کرد.

چهارم: یکی از آشناها زنگ زد و لابه لای کلماتش حرف هایی بود که می خواست غیرمستقیم بیان کند، اما کلماتی مانند فیلم... بلوتوث... جشن و... به گوش می رسید. تماس که قطع شد، دوباره زنگ تلفن به صدا درآمد و یک آشنای دیگر و باز هم بلوتوث و فیلم و جشن تولد و...

پنجم: بله، فیلم جشن تولد و دیگر فیلم های خانوادگی که پرهام جان گرفته بود از طریق بلوتوث پخش شده بود و حالا مادر دو دست که داشت به دنبال قرض کردن چند دست دیگر بود تا بر سر خود بکوبد که چرا اجازه داده پسرک ۶ ساله اش فیلم بگیرد. او خوب می دانست، مقصر اول ماجرا خود اوست، اگر اجازه نمی داد گوشی همراه به دست یک کودک بیفتد، امروز اینگونه آبرویش، از این گوشی به آن گوشی بلوتوث نمی شد اما مگر «خود کرده را تدبیر هست که مادر پرهام را باشد؟»

ششم: فرهنگ استفاده از گوشی همراه باید بومی سازی شود، خاطرات خوش ثبت و ضبط و ارسال شود نه صحنه های خصوصی. کاش ما قبل از دست یافتن به ابزار نو پدید، فرهنگ استفاده درست از آن را هم فرا می گرفتیم تا گوشی  همراه با امکانات زیاد به اسباب بازی کودکان تبدیل نشود. کاش موقع تعمیر موبایل و کامپیوتر و ... که فیلم های خصوصی در آن قرار دارد به یک جای مطمئن مراجعه کنیم تا شکار طمع کاران زشت کردار نشویم که از فیلم خصوصی مردم سوء استفاده می کنند.

هفتم: کاش اخلاق اسلامی و ایرانی در افراد به حدی برسد که حاضر نباشند صحنه های خصوصی دیگران را نگاه کنند. کاش یادمان باشد همانطور که نباید مال دزدی را از مالخر خرید، آبرو و حیثیت مردم را هم نباید به تاراج گذاشت و یا از تاراجگر گرفت و دید.

هشتم: مراقب گوشی های موبایل باشیم. مراقب پرهام کوچولوها باشیم، مراقب همه چیز باشیم تا آبرویمان حفظ شود.

صفحه R07 فرهنگ (رضوی) ، شماره سریال 17328 ، تاریخ انتشار 880512

 

/ 0 نظر / 3 بازدید