ازدواج تحميلي، اعتياد و... خودكشي!

هم بايد باورهاي جوانان را مومنانه و تقويت كرد و هم ايمان شان را عمق بخشيد و از آنان درختاني ساخت كه چنان ريشه در خاك دوانند كه در برابر طوفان هم از جا بدر نيايند. درختاني كه هزار طوفان را از سر بگذرانند اما سر نگذارند به فرمان باد! درختاني كه جان مايه آب از عمق زمين مي گيرند كه زلال و گواراست و جوان هم بايد اين گونه پرورش يابد و به تجسم تعريف معصوم از مومن تبديل شود كه «مومن چون كوه استوار است و هيچ بادي او را از جا تكان نمي دهد...» اين را عرض كردم تا با هم يك خبر از كهگيلويه و بويراحمد بخوانيم كه علي مراد پيوند از خودكشي ١١ جوان اين استان به دليل ازدواج تحميلي خبر مي دهد. با اين تاكيد كه مشكلات مربوط به ازدواج هاي تحميلي و اعتياد، دو آسيب جدي هستند كه جوانان اين ديار را به شدت تهديد مي كند.دكتر ستار هدايت خواه، اما اظهار داشت: تحمل افراد با افزايش باورهاي ديني آن ها افزايش مي يابد و اگر بنيه باورهاي ديني در مردم تقويت شود، ديگر اين تعداد خودكشي را شاهد نخواهيم بود.
نماينده مردم شهرستان هاي بويراحمد و دنا در مجلس، در مورد اظهارات نماينده سازمان ملي جوانان در كهگيلويه و بويراحمد، مبني بر خودكشي ١١ نفر از جوانان استان در سال جاري به علت ازدواج هاي تحميلي، گفت: تا به حال موفق به تحقيق جامعي در اين زمينه در استان نشده ام، اما براساس پژوهش هايي كه در سراسر كشور و حتي دنيا انجام شده است به اين نتيجه دست يافته ايم كه هرجا باورهاي ديني و گرايش هاي معنوي كاهش يافته است، افزايش ميزان خودكشي را داشته ايم.او تصريح كرد: نقصان باورهاي ديني علاوه بر افزايش ميزان خودكشي، باعث بيماري هاي روحي و رواني نيز مي شود و اين در حالي است كه انسان هايي كه باورهاي ديني و گرايش هاي معنوي قوي داشته باشند، به ندرت به خودكشي روي مي آورند.اين در حالي است كه به گفته كارشناسان و صاحب نظران، اغلب خودكشي ها و خودسوزي ها در استان كهگيلويه و بويراحمد، در بين زنان و دختران جوان رخ مي دهد؛ به گونه اي كه اين طيف از زنان به دليل اختلافات شديد با شوهران و يا به دليل معتاد بودن شوهرانشان وتنگ شدن عرصه زندگي به لحاظ مسائل اقتصادي، روحي و رواني، اقدام به خودكشي و خودسوزي مي كنند...
دكتر محمدقاسم زارع قلات، روان شناس و مدرس دانشگاه هاي كهگيلويه وبويراحمدهم «فقر مالي»، «مشكلات اقتصادي» و «ناتواني خانواده ها در برآوردن نيازهاي اوليه فرزندان» را از جمله عوامل عمده خودسوزي ها وخودكشي ها در استان برشمرد و تصريح كرد: همچنين «نامتناسب بودن سن ازدواج مردان وزنان» و يا به عبارتي «ازدواج اجباري زنان و دختران جوان با افراد سالخورده» در برخي موارد، باعث نبود سازگاري و در نهايت خودكشي زنان و دختران جوان مي شود.وي ادامه داد: در نقاط دورافتاده وجود پديده ها و سنت هاي غلط قديمي همچون «خون بس» و «اختلافات قومي و قبيله اي و زد و خوردهاي بي مورد» از عوامل ديگر اين پديده است...همه كمبودها و نبودها درست.
انواع فقر هم هست اما اگر انسان فقط در حوزه ايمان، توانگر و برخوردار باشد، مي تواند زندگي را از ورطه هاي نابودي به ساحل سلامت كشد. پس بايد ايمان قوي كرد، هرچند همه دستگاه ها بايد همه توان خود را بگذارند براي بررسي دلايل حوادثي از اين قبيل و با علت يابي، راه هاي برون رفت از آن را هم بررسي كنند اما ايمان بايد چنان در جان آدم ها قد بكشد و ميوه شيرين بدهد تا كسي فكر خطا هم به سرش نزند و...(ص-۵--ایران)

/ 0 نظر / 109 بازدید