یک انتخاب اجتماعی

 

انتخابات و تبلیغات انتخاباتی، شاید در نگاه اول یک پدیده سیاسی به چشم آید، اما اگر چشم در زوایای دیگر آن بچرخانیم، وجوه پررنگ اجتماعی آن هم در نگاه خواهد نشست از جمله این وجوه می توان به ارتقای دانش اجتماعی مردم ، آشنایی آنان با حقوق خویش، تبادل آرا و تضارب افکار اشاره کرد که در صورت بهره وری و بهره دهی صحیح می تواند به فرصتی برای ارتقای دانش اجتماعی بدل شود. فرصتی که می توان در آن به نوسازی روابط اجتماعی و ترمیم گسست نسل ها توجه کرد، آن  را مورد مطالعه قرار داد و برایش برنامه نوشت. ازسوی دیگر، یکی از آسیب های جدی دوران تبلیغات، بازتولید گفته های نامهربان و زمخت و نازیبا - البته اگر نخواهیم عنوان غیرشرعی و غیرقانونی روی آن بگذاریم- در سطح جامعه و جریان آن در لایه های پیدا و ناپیدای زندگی است. این نکته ای است که مرا گاه به وحشت می اندازد که اگر به سوی اصلاح الگوی رفتاری خود نرویم رفتارهای ترجمه شده گفتارها، فرصت سوز شود و طلای ناب حضور همه جانبه مردم را به ثمن  بخس بر سر گذرگاه بازی کودکان قرار خواهد داد. نکته ای که باید همواره در نظر داشت این است که ما با انتخابات می خواهیم و باید چندگام بلند به پیش برداریم، هم امنیت خانه خود را ارتقا دهیم و هم شعور اجتماعی خود را به نقطه مطلوب نزدیک تر کنیم و هم به حق خود در تعیین سرنوشت خویش مهر تایید بزنیم، از این رو شایسته است تا آحاد جامعه با هر گرایش و سویه نگاهی که دارند، در این اصول هم اندیش شوند تا برآیند انتخاب، هرچه و هرکه باشد، تابلویی زیبا فرادید همگان خلق کند و بستری فراهم شود تا سویه های نگاه از تخریب که چشم را می آزارد به سوی ساختن که چشم را می نوازد تغییر مسیر دهد. رفتارهای اجتماعی براساس راستی و درستی عمق یابد، خواستن ها به توانستن بدل و همه شئون زندگی، برنامه مند و معماری شود. به باور من ما باید یاد بگیریم اگر نقطه نازیبایی روی زمین بود، آسمان زیبا را در نظر آوریم.

 

اگر چینی بر ابروی کسی نشست، شفافیت چشم ها را ببینیم و ... در یک کلام به زیبایی دیدن و چشم پوشیدن بر نازیبایی ها عادت کنیم. این یک اعتیاد عزیز است. پس یادمان باشد فردا، برای تحقق زیبا دیدن ها، باید پای صندوق های رای برویم و سرنوشت جامعه خود را رقم بزنیم اما نه برای ۴سال بلکه برای همیشه، چه اگر انتخابات در حوزه سیاسی ۴سال باشد اما بناهای اخلاقی و رفتاری و اجتماعی که ساخته می شود همه زمان ها را تحت تاثیر قرار می دهد و اثرگذاری آن تنها در بازه زمانی ۴سال خلاصه نمی شود. پس فردا که شناسنامه خود را برمی داریم و به سوی محل صندوق های رای می رویم یادمان باشد می خواهیم مسیر آینده را انتخاب کنیم و سرنوشت فرداهای نزدیک و دور خود را رقم بزنیم. پس حتما برویم پای صندوق ها، حتما رای بدهیم و حتما بهترین گزینه را انتخاب کنیم تا شیرینی انتخاب در کام ما افزون شود.

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17285 ، تاریخ انتشار 880321
/ 0 نظر / 95 بازدید