گزارش صدق و اعتماد عمومی

 
مردم عیار صداقت را به خوبی می سنجند، ترازوی افکار عمومی، دقیق تر از میزان طلافروشان است که «سوت» به «سوت» را به حساب می آورند و بهایش را مشخص می کنند.

ترازوی افکار عمومی، میزان دقیق بردارها و ترازها و نمودارها را می سنجد و این دقت و هوشیاری جامعه می طلبد تا مسئولان نیز در ارائه گزارش چنان صادقانه رفتار کنند که اعتماد متقابل ملت- دولت بارها بیش از این افزایش یابد، چه این اعتماد، گوهر گرانسنگی است که می شود به عنوان پشتوانه و ذخیره ملی به آن نگاه و در گاه نیاز از آن استفاده کرد، برای ارتقای این گوهر بی بدیل مسئولان مستقیم پروژه ها و مدیران میانی نقش کلیدی دارند، چه مدیران بالادستی بر اساس اعتماد به گزارش آنان، به فصل برنامه سازی، برنامه می نویسند و به گاه ارائه گزارش، آن را ارائه می کنند، قطعا خود آنان نمی توانند یکان به یکان طرح ها و پروژه ها را رصد کنند، منطق هم حکم می کند که به گزارش مدیران مستقیم اعتماد کنند و این مسئله ای است که رسالت مدیران میانی و پایین دست و مسئولان مستقیم طرح ها را سنگین تر می کند؛ چه اگر -خدای نکرده- پروژه ای که هنوز افتتاح نشده،یا به سامان نرسیده یا به حد مشخص کامل نشده است، در شمار پروژه های به بهره برداری رسیده اعلام شود مردم دیگر گفته ها را هم باور نخواهند کرد، ذهن استقرایی مردم خیلی زود یک چیز را به همه چیز تعمیم می دهد و اشکال در یک طرح، نگاهشان را نسبت به بقیه طرح ها با تردید مواجه می کند. پس مسئولان باید هوشیاری مضاعف داشته باشند در ارائه آمار و ارقام و بدان بسان ناموس بنگرند و نسبت به صداقت گزارش ها، غیرت و تعصب داشته باشند.

این که به نقل از چهره های جنگ روانی خارجی گفته می شود دروغ هر چه بزرگ تر، باورپذیرتر اگر درست بود، امپراتوری های دروغ باید جاودانه می شدند و گوبلز و هیتلر و رایش سوم هنوز حرف اول دنیا را می زدند، اما شکست صاحبان این نظریه ثابت کرد، دروغ هرگز پایدار نیست. این صداقت است که می ماند و اذهان را روشن می کند، پس با مردم جز به زبان صدق سخن نباید گفت که این درس دین ماست و آموزه فرهنگ ما، اولیای دین صداقت را تعلیممان داده اند و فرهنگ ملی ما نیز دروغ را در کنار دشمن و خشکسالی، مثلث شومی می داند که یک تمدن را به نابودی می کشاند.

بگذریم، باید کارهای پرشمار انجام شده را گفت: صادقانه هم باید گفت آن قدر که بوق های دروغ پرداز و سیاه نمای بیگانه را از میدان به در کند. باید گفت، گفتنی ها را که کارهای خوب و ماندگار انجام شده جزئی از کارنامه انقلاب است.

موفقیت ها را به نام جمهوری اسلامی اعلام کنیم و کاستی ها را نیز صادقانه به مردم بگوییم و مطمئن باشیم، مردم قدر خدمت و حرمت صداقت را خوب می دانند و قدر می نهند. پس صادقانه گزارش دهید لطفا....

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1391/06/05 شماره انتشار 18201 /صفحه اول

/ 0 نظر / 96 بازدید