نماز گنبد و گلدسته ها تماشایی است

 

ایستاده ام

به سلام و تماشا

نمازی را که

از گنبد و گلدسته های شما

به آسمان می رود

به مرد قامت بسته به نماز می ماند

این گنبد

وقتی گلدسته هایش را

دست می کند برای «دعای دست»

به قنوت خوانی عشق می ماند

این گلدسته های رها در آسمان

و کبوترها... کبوترها

مثل واژه های دعایند

به فصل پرواز

... و الله اکبر

چه شکوهی در نماز گلدسته ها جاری است

دلم قامت می بندد نماز را

به امامت گلدسته های شما

... و الله اکبر

و بسم الله الرحمن الرحیم...

 خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1391/07/16 شماره انتشار 18236 /صفحه7/فرهنگی

/ 0 نظر / 90 بازدید