... و ماه دیگر خورشید را نخواهد دید

 

علی را-علیه السلام-

خلیفه را

امام را

با فرقی شکافته

از محراب مسجد کوفه

به خانه بردند

و سرخ شد محراب

و اجابت شد دعای شهادت

فزت و رب الکعبه

از کوفه، تا کعبه تا خدای کعبه رسید

و امضای خونین علی(ع)

پای وعده شهادت که از لبان رسول ا... (ص) صادر شد نشست

وقتی شقی ترین مردم

شمشیر شقاوت کشید

و بر فرق عدالت گذاشت...

علی را- علیه السلام-

با فرق شکافته به خانه بردند

و سرخ شد تاریخ

تاریخ جوانمردی

و کوچه های کوفه

خالی شد از جوانمردی که

هر شب

نان و خرما به دوش

راه خانه نیازمندان را در پیش می گرفت

پیر جذامی

بیماران بی کس

و همه کودکان یتیم

امشب

یتیمی را با همه وجود حس خواهند کرد

و بی کسی را

و کوچه انتظارش به صبح خواهد رسید

اما از آن مرد خبری نخواهد شد

خورشید نیمه شب

دیگر طلوع نخواهد کرد

و ماه

این ماه داغدار

-که رو به افول دارد-

در تولد دوباره خود

به زیارت خورشید نخواهد رسید...

علی را- علیه السلام-

با فرق شکافته

از مسجد به خانه بردند

و سرخ شد تاریخ

تاریخ عدالت

«فزت و رب الکعبه» مستجاب شد

به کودکان یتیم خبر دهید

دیگر نه کاسه شیرشان

و نه دعای باران چشم هاشان

اجابت نخواهد شد

به کودکان یتیم خبر دهید

پیراهن های سیاه خویش را

بر تن کنند

که سپیده جوانمردی

خونین جامه

خواهد رفت

بگویید خود را

برای یتیمی واقعی آماده کنند

علی را-علیه السلام-

با فرق شکافته

از مسجد به خانه آوردند

و سرخ شد عشق

سرخ شد، معرفت

سرخ شد، حقیقت

و از آن روز

خط تمیزی در تاریخ شکل گرفت

که هر چیز یا  سرخ است

یا علوی نیست

یا عدالت است

یا علوی نیست

یا حق است

یا علوی نیست

و هر کس طرف علی(ع) است اهل حق است

و هر کس نیست

باطل است

پس با علی(ع) باشیم

یا علی(ع)!

 خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1391/05/18 شماره انتشار 18188 /صفحه6/جامعه

/ 0 نظر / 116 بازدید