پزشکان امامیه و یک درس عمومی

 نام امام رضا علیه السلام در همه جای جهان مترادف شفاست. نه مسلمان و غیرمسلمان می شناسد ساحت کرم و شفایش و نه این گوشه جغرافیا یا آن گوشه دیگر. «ارض ا... واسعه» وسعت کرامت، شفاعت و شفای حضرت رئوف است که مهربانی را درسی به روز می دهد. درباره شفا دادن حضرت ایشان هم کم نخوانده ایم و نشنیده ایم که بارها و بارها کسانی را شفا عنایت فرموده که نه از اسلام چیزی می دانسته اند و نه از حضرت ایشان شناختی داشته اند.مهم تر از آن که آنان کیانند و بر چه دین و آیین، این است که این سو حضرت کریمی است که «همه» را در پرتومهربانی خویش به روشنی می رساند.

مهم این است که حجت بالغه الهی تجسم کرامت عام حضرت حق است. مهم این است که «همه» را به این درگاه جای است و «جاه» نیز هم. مهم این است که امام علیه السلام «رضا» است حالا ما هر اسمی داشته باشیم. مهم این است که لطف حضرت مثل باران عام است  و بر همه می بارد حالا از خاک لاله معرفت می روید و از شوره زار خس غفلت چیز دیگری است.

امام لطف عام است و آنانی که به نام مبارک ایشان برمی خیزند نیز در این مسیر باشند چنانکه «پزشکان امامیه» چنین کرده اند و با راه اندازی بیمارستان در مناطق مختلف جهان به نام جاودانه حضرت رضا (ع) نگاهی این گونه دارند. آنان در کلاس معرفت رضوی آموخته اند که شکر نعمت باید از جنس نعمت باشد پس «نعمت طبابت» را فقط با رکوع، سجده و قنوت شکر نگذاشته اند بلکه «شکرانه بازوی به علم پزشکی توانا»ی خود را با «بگرفتن دست ناتوان»ی که توان از دست داده «ادا» می کنند قبل از آن که قضا شود.

اینان هم سلامت می آورند و هم به نام امام رضا علیه السلام سعادت هدیه می کنند و چه سعادتی بالاتر از این که بیمارانی را به نام امام رضا (ع) درمان کنند و دست اندیشه آنان را به ساحت شفاعت حضرت ایشان باز کنند؟ آنان با این کار برای دیگر صاحبان حرف و مشاغل و تخصص ها معلم این درس شدند که زکات تخصص خود را در خدمت به مردم به نام امام مهربانی ها بپردازند. آنان توان داشتند بیمارستان ساختند. به طبابت مفسر نگاه شفابخش امام شدند.

دردها را با درمان از جان بیماران تاراندند دیگران هم می توانند در حوزه تخصصی خود در کشور و در سطح جهانی با کار تخصصی خود پیوند خویش را به عنوان «ماموم» با «امام» خویش بر قرار کنند.چقدر خوب خواهد بود اگر در کنار «پزشکان امامیه» شاهد طلوع «مهندسان امامیه» و «استادان امامیه»، «هنرمندان امامیه» و «کشاورزان امامیه» و ... باشیم که ایمان قلبی خود را هم به زبان بیان کنند و هم با عمل مومنانه تحکیم بخشند این خیلی خوب است که با راه اندازی تشکل صنفی در خدمت آموزه های امام رضا(ع) در سراسر عالم باشیم اما اگر امکان تعاون نباشد هرکدام از ما می توانیم به عنوان یک فرد امامی نقش خود را ایفا کنیم. هرجا که هستیم حداقل چند روزی به نام امام خویش برای خدمت به همنوعان خود برخیزیم...

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1394/05/15 شماره انتشار 19037/صفحه9/اجتماعی

/ 0 نظر / 98 بازدید