شهید کاوه، اسوه ای که باید از نو شناخت

 

ریشه در خاک پاک خراسان جنوبی داشت سروی که سرشاخه هایش کوه های سر به فلک کشیده کردستان را به تعظیم وامی داشت. نامش شناسه این خاک پاک بود که خود یکی از پاک کننده های زمین بود از لوث وجود پلید دشمنان آدمی خوار و انسانیت کش، «کاوه» را می گویم، رعنا جوان ایران زمین که اسطوره تاریخی ایران را، کاوه آهنگر را، نماد خیزش ایران علیه اهریمن ضحاکی را، دوباره در قاب نگاه افتخارآمیز ایرانیان نشاند تا یادمان بماند اگر نوادگان ضحاک خون آشام، آن مار دوش پلید پای به این خاک گذاشتند، جملگی باید کاوه شویم. درفش برافرازیم و بیدادگر را از ریشه براندازیم. محمود کاوه را می گویم، او که اخلاق پسندیده اش، ترجمان نامش بود و نامش، آیتی روشن که چشم بینای آدمی را به ساحت رسول اخلاق می رساند که خلق عظیمش را حضرت خداوند گواهی کرده بود. آری «محمود کاوه» را می گویم که بودنش، نابودی دشمن و رفتنش، باز آمدن هزاران کاوه را در قامت بسیجیان آخرالزمانی امام عشق، در پی داشت که باور داریم، شهادت نه پایان که آغاز است و شهید، پایان نمی یابد که در تجلی های مختلف، در قامت پاکان پس از خویش متجلی می شود و پس از شهادت می شود او را در سیمای هزار در هزار مرد قامت کشیده ای دید که راه او را در پیش گرفته اند و... پس کاوه، پس محمود کاوه، پس سرلشکر رشید سپاه خمینی، پس فرمانده دلاور لشکر ویژه شهدا، را در قامت رزمندگان بااخلاص و مقتدر دیروز دیدیم و امروز نگاه آشنایش را در قاب چشمان فرزندان موفق این دیار در عرصه های علم و اخلاق و عمل می جوییم که کاوه ما همواره زنده است، چنان که همه شهدا بر سبیل «بل احیاء عند ربهم یرزقون» زنده اند چنانکه رحیمی، دکتر احمد رحیمی، ناصر، سرلشکر محمدناصر ناصری، فاضل، حجت الاسلام و المسلمین فاضل و... هزار در هزار شهید زنده اند، چنانکه الهیار جابری هنوز، نگاهش، شاهد روزهای ماست و صفرعلی رضایی، نفس هایش بهار آفرین است، چنان که رجب علی آهنی، هنوز به فولاد هم درس استحکام می دهد، چنانکه صدای آخوندی، مثل اذان در گوش هاست و پیغام نماز می آورد، چنان که همه شهدا، درس شهود می دهند. باری، کاوه، محمود کاوه، فرزند دلیر خراسان جنوبی است و آفتاب چهرگان این استان باید برای بازشناسی این شهید و اکتشاف جلوه های ناپیدای این گنج بزرگ با همه وجود تلاش کنند.

حیف است دیاری که کاوه دارد، فاضل دارد، ناصری دارد، رحیمی دارد، شهاب دارد و... از این اسوه های عزت و سربلندی، درس زندگی نگیرد، حیف است، کاوه ها ستاره آسمان معرفت ما نباشند. کاوه را و کاوه ها را باید شناخت. باید کاوه را از نو شناخت برای نوسازی زندگی بر اساس سبک زندگی مومنانه...

خراسان جنوبی - مورخ چهارشنبه 1393/06/12 شماره انتشار 18775 /صفحه اول و 2/اخبار

/ 0 نظر / 98 بازدید