ازدواج گریزها

خبر، کشوری است اما هر خبر کشوری را می توان خوانشی استانی هم داشت. اصلا – گاهی- خبرهای ملی از سرجمع خبرهای محلی شکل می گیرد مثل همین خبر که یک مقام مسئول اعلام می کند؛کاهش ۵۹ هزار ازدواج در سال۹۷ نسبت به ۹۶. یعنی در سال ۹۷ قریب به ۶۰ هزار واقعه ازدواج، کمتر انجام شده وقریب به ۱۲۰ هزار نفر که می توانستند کنار هم یک زندگی جدید بسازند، به هر دلیل، چنین انگیزه ای را نیافته اند و یا –حتی- از انگیزه تهی شده اند تا چنین رویدادی صورت نگیرد! این خبر را بخوانید، لطفا؛ سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: سال گذشته ۵۴۹ هزار و ۸۶۱نفر به خانه بخت رفتند و ازدواج آن ها به ثبت رسید. براساس آمار ازدواج های ثبت شده در سال ۹۶ حاکی از آن است که در سال ۹۷ تعداد ازدواج ها با ۵۹هزار و۱۱۶ مورد با کاهش مواجه شده است. سیف ا… ابوترابی همچنین گفته است: میانگین سن مردان در اولین ازدواج در سال گذشته ۲۷.۵ سال و میانگین سن زنان در اولین ازدواج در سال گذشته۴/۲۳ سال است. خب، میانگین سن ازدواج اگر چه نسبت به سابق، بالاتر رفته است اما بازهم شرایط به نسبت خوبی دارد. پیشتر اگر سن ازدواج پایین تر بود، جوانان مسئله ای به نام دانشگاه و اشتغال و…. نداشتند. فقط سربازی بود که دوسال میان جوانی و ازدواج شان فاصله می انداخت. امروزه اما آن دوسال را باید به حداقل ۴سال اضافه کرد و بعد از آن هم چند سالی که کفش آهنین بپوشد و دنبال کار بگردد تازه اگر نخواهد، ادامه تحصیل دهد. بله، زیاد دیر نیست این سن برای ازدواج اگر به خیل کسانی که تجرد قطعی را برگزیده اند نپیوندد که –متأسفانه- کاهش این میزان از ازدواج ها خبر- ناگوار- فربه شدن لشکر ازدواج گریزان را منتقل می کند. مسئله ای که اگر همه به چاره آن برنخیزند، جامعه را بی چاره خواهد کرد و در دراز مدت، کشور را با مشکلات عدیده، مواجه خواهد نمود. ادامه این خبر اما به بالا و پایین فهرست استان ها پرداخته است به این بیان که؛ “میزان عمومی (ناخالص) ازدواج در سال گذشته هفت مورد به ازای هر هزار نفر است. ابوترابی درباره پنج استان دارای بالاترین میزان عمومی ازدواج در سال گذشته نیز گفت: این استان ها به ترتیب شامل خراسان شمالی، اردبیل، کردستان، لرستان و خوزستان هستند. وی افزود: استان های دارای پایین‌ترین میزان عمومی ازدواج در سال گذشته به ترتیب استان‌های سمنان، البرز، تهران، بوشهر و اصفهان است.” نگاهی دوباره به اسامی استان های پایین فهرست ازدواج، این شادمانی را برای ما می آفریند که “خراسان جنوبی” در شمار آن ها نیست اما وقتی در صدر فهرست هم جایی نداریم، آن شادمانی را کمرنگ می کند و قطعا متولیان امور با برنامه ریزی و اعطای تسهیلات و خانواده ها با ساده سازی امور، باید راه را برای ازدواج آسان فراهم کنند تا شاهد کاهش هرساله ازدواج ها نباشیم و عوارض پرهیز از ازدواج در قالب بزه های تلخ، رخ ننماید و کام مردم را برنیاشوبد. جوانان را هم البته باید گفت که قرار نیست همه چیز آماده باشد تا ازدواج کنند بلکه باید خود را برای ازدواج مهیا کنند تا دیگر مسائل هم در گذر زمان و با همت و تدبیر خودشان و حمایت بزرگ تر ها به پاسخی نیکو برسد. نباید امروز خود را با کسانی مقایسه کنند که ۳۰-۴۰ سال پیش در شرایط امروزشان بودند بلکه خود را با آغاز راه افراد موفق تراز کنند و راه موفقیت را در پیش گیرند. راهی که چون در آن گام بگذارند، خود خواهد گفت که چون باید رفت….


ب / شماره 3925 / دوشنبه 20 خرداد 1398 / صفحه و اول و 3

https://birjandemrooz.com/?p=3989

 


/ 0 نظر / 93 بازدید