یوم اللهِ یادگار زندگیِ من

امروز برای من بسان یوم الله است. روزی که خدا را با همه وجود می توانستیم حس کنیم. روزی که یخرجهم من الظلمات الی النور، برای مان تفسیر می شد بعد از آنکه شب عاشورا را تجربه کردیم در شکوه شهادت یاران مان که نماز عشایشان به نماز شهادت، گره خورد. من حتم دارم خدا " الهم ارزقنی توفیق الشهاده " را که از لبان شان در قنوت نماز شنید، همان دم برداشت و دعوت نامه را برای شان نوشت و چنین بود که در میان کوه های سر به فلک کشیده یک گلوله، فقط یک گلوله آمد و ترکش هایش را در جان نماز گزاران نشاند و رفت. یک ترکشش اما، حنجره علیرضا بهادری را زد و روحش را با خود برد و او را با نارنجک تفنگی هایش با ما گذاشت. یک ترکش در پیشانی حسن، جا خوش کرد تا بعد هر سجده یادش بماند نباید خون علیرضا روی زمین بماند. یک ترکش هم محمود عزیز را یادآور آن عهد عاشقانه کرد و ترکش دیگر، نخاع محمدی را درید و باز ترکش دیگر جان رضا را گرفت و ترکش دیگر.... چه گلوله پر برکتی بود که از میان ما گلچینی کرد و برخی را با خود برد و برخی را هم نشان کرد برای فردای روزگار که در ادامه ومنهم من ینتظر و مابدلوا تبدیلا، راه را ادامه دهند. آن گلوله اما پرده از شخصیت خداباور مردانی چون غلامی و حیدری هم برداشت تا اولیای خدا را در میان مان ببینیم که با سحر کلام و جذبه نگاه شان راه را از دل دشمن باز می کنند. ما اما صبح نشده، جواب آن گلوله را دادیم جوری که دشمن از ضربت ما به حیرت افتاد. ما ارتفاعات اولاغلو را از دشمن گرفتیم با کمترین تلفات اما از دشمن بی سر و پا، دست و سر و تن شکستیم، مهم تر از این، ما برخود غلبه کردیم و طبیعت را نیز رام اراده الهی دیدیم تا بیت المقدس2 در شمار حماسه های ماندگار ثبت تاریخ شود. در آن روز من، شهادت را هم نفس و هم قد رزمندگان دیدم که با آنان از این سنگر به آن سنگر می رفت مثل سنگر بچه های تیربار که قرار بود شیار را ببندند، اما زمهریر برف داشت خون را در رگ ها می خشکاند تا وقتی عراقی ها در پاتک داشتند از شیار بالا می آمدند و بچه ها خواستند نارنجک پرت کنند، اما دست های یخ زده را قدرت پرتاب نبود تا در انفجار نارنجک، ترکش ها باز نگردند. خوب یادم مانده است بعد از 30 سال که وقتی برای کمک به آنان در بستن شیار به سوی عراقی ها، به طرف شان رفتم دیدم در خون نشسته اند و صدایشان به زحمت شنیده می شد. باری، امروز برای خیلی از یاران، مثل یوم الله است . خدا کند ما که مانده ایم حرمت آن یوم الله را نگهداریم. خدا کند برمدار حق ادامه دهیم و نگهبان حقیقت ها باشیم . خدا کند مراقب امروز مان باشیم تا حرمت دیروز یاران مان حفظ شود، خداکند..... حیات / تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ | شناسه مطلب: 137080 http://hayat.ir/fa/137080/
/ 0 نظر / 96 بازدید