نقد های پیامکی یادداشت "انصاف داشته باش آقای منتقد!"

 

یادداشت"انصاف داشته باش آقای منتقد!" باز تاب فراوانی در روزنامه داشت ازجمله تماس تلفنی فرزند شهید که امروز در جامه پزشکی به جامعه خدمت می کند تا پزشکی که در بنیاد شهید آشنای درد های این قشر است تا یکی ازمدیران ارشد سابق یک نهاد انقلابی و تا تعدادی از شهروندان ....اما برخی از هم وطنان هم از طریق سامانه پیامکی روابط عمومی به ابراز نظر پرداختند که تعدادی از این میان که به دستم رسید را تقدیم خوانندگان فهیم می کنم.....شماره های سمت راست پیام ها شماره ای است که روابط عمومی روی پیام ها می گذارد که کارایی کد پیگیری دارد

 

دست آقای بنی اسدی را به خاطر یادداشت انصاف داشته باش آقای منتقد می بوسم و در جواب آن پیامک هم باید گفت جواب ابلهان خاموشی است/ل

 

890827

یادداشت زیبای آقای بنی اسدی من را به فکر فرو برد. امیدوارم آنهایی که برای عدم موفقیتشان سهمیه ناجیز فرزندان شاهد را بهانه کرده اند کمی فکر کنند. /ح

 

890827

سلام یادداشت جناب بنی اسدی(انصاف داشته باش آقای منتقد)بسیارعالی بودحق ایثارکران بیش ازاینهاست. سروی /ح

 

890827

برادر عزیز اقای بنی اسدی! همه جای دنیا کسانی که برای کشورشان جانفشانی می کنند روی چشم همه جا دارند واز خیلی از امکانات اسانتر از بقیه بهره مند می شوند که واقعا هم به گفته شما در برابر ایثار انها بی ارزش است؛اما هیچ جای دنیا برای چنین افرادی سهمیه در ورود به دانشگاه در نظر نمی گیرند.کسیکه بهره هوشی و توان علمی مثلا پزشک شدن راندارد نمیتوان به زور پزشک کرد بعضی مشاغل با جان مردم سروکار دارد /ح

 

890827

مطلب انصاف اقای بنی اسدی! در این گیر و داره مسولین راحت طلب بهترین جواب به منتقدان بی انصاف روزگار است. قلم و فکر نویسنده کم است در این دوران هرج و مرج.افرین باد افرین. /ح

 

890827

آقای بنی اسد حرف دوستان اینست که برخی از اطرافیان از امتیازات شهدا سواستفاده میکنند. شهدا بکنار الان رزمنده باشی خیلی امتیاز داری. بالاخره یا قربتا الی الله یا ... /ح

 

890827

درجواب اقای بنی اسد پدران دیگرهم درجنگ بودند ولی قرارنیست در یک جنگ همه کشته شوند /ح

 

890827

جناب بنی اسدی مامنکرکمک به خانواده عزیزشهدانمیشیم ولی بصورت نقدی نه باسهمیه که حق دیگران ضایع شه(عین کشورهای دیگه) /ح

 

890828

یادداشت آقای بنی اسدی درمورد سهمیه خانواده های شهدادرست،ولی کل جوانب آن درنظرکرفته نشده بود،ازجمله نحوه سهمیه هاوعملکرداشتباه مسولان است که باعث جنین عکس العملهایی شده.. بیشنهادبرکزاری جلسه مناظره داریم /ا

 

890828

یادداشت آقای بنی اسدی بسیارعالی بودمتشکرم لعلهم یتفکرون! /ا

 

890828

اقای بنی اسد با این همه چرا که گفتی و همه اش قبول است چرا این سوال را نمی کنی که چرا مال بیت المال ومردم را به چندتا هنرپیشه و فوتبالیست میلیاردر میدهند چرا ؟ سوال نمکینی چرا از انها که حج واجب دولتی دفعه دهم ببعد است این چرا ها را نمیپرسی چرا مگر ما تواین مملکت ادم نیستیم ./ا

890828

به اطلاع میرساند سهم خواهر و برادر شهید از استخدام فقط 5درصد است می بخشیمش به کسانی که همین سهمیه ناچیز را نیز برای ما بر نمی تابند. /ا

 

890828

آقای بنی اسدی ؛ حرف از زخم آب کشیده و چرک کرده ی ما زدی. حرف از بغض های ترکیده و نچکیده ی ما زدی. با اینکه ما از خیلی ازین به اصطلاح امتیازات محروم بودیم باز هم نمک ناباوری همین بی معرفتان را به زخم می خریم. آه ! بابا جان کجایی؟ /ا

 

890828

خسته نباشی برادرعزیزجناب آقای بنی اسدی یادداشت روزپنج شنبه شما خیلی عالی بود -یه موقع فکرنکنین من جزو سهمیه هاهستم! نه، ولی ای کاش بیشترازاین سهمیه ها به فرزندان شهدای عزیزوایثارگران محترم تعلق می گرفت.منتقدین هم چشمهایشان رابازکنندوسهمیه های آقازاده های گردن کلفت رو ببینند. /ا

 

890828

باتشکرازیادداشت اقای بنی اسدی،فقط به ملت خوب ایران ازباب تذکربگویم کسانی که درموردایثارگران وشهداوخانواده انهاازروی غفلت این طورصحبت میکنندمطمئن باشندکه باخون امام حسین ع نیز چنین معامله ومقایسه دنیوی انجام میدهند.مواظب دنیاوآخرت خودوشیطان باشیدتابه بلاگرفتارنشوید /ا

 

890828

سلام آقای بنی اسدی.دست و قلمتان را می بوسم.انصاف بین ماکمتردیده میشود.اگر بهشت رابه بها میدهندنه به بهانه که قطعاچنین است پس عزیزان ما مزدوپاداش خود راگرفته اند ومانیزبه همین دلخوشیم و مسرور. /ا

 

890829

با سلام یادداشت آقای بنی اسدی حرف حسابی است که جواب ندارد. /خ

 

890829

با تشکر از مقاله آقای بنی اسدی، من به عنوان فرزند شهید خیلی وقتها به دلیل همین متلک ها و کنایه های برخی هموطنانم، هویت خودم را مخفی می کنم! /خ

 

890829

از جایی که اقای بنی اسدی ماراازمشکلات ورشادتهای بی منت ایثارگران مارااگاه ساختندواقعاسپاسگزارم اجرش باخودشهدا /خ

890829

جناب اقای بنی اسد ،درموردسهمیه شهدا مطالبی راعنوان فرمودید وباعث شدمنطق ماوخیلی ازمردم که تحت تأثیرافکارشیطانی افرادی بی وجدان قرارگرفته بودروشن شود.مامخلص فرزندان شاهد هستیم. /خ

                         

890829

اگر بنی اسدی ها همیشه درصحنه حضورداشته باشند وباعث بشوند ماخاطرات گذشته رامرورکنیم دیگه حاضرنیستیم اینطوری ناعادلانه قضاوت کنیممن شرمنده خانواده شهداهستم.امیدورم مراببخشند /خ

 

890829

جناب اقای بنی اسدی ازاینکه طی مقاله ای درموردسهمیه فرزندان شهدا که حقیقتأ به کردن ماحق دارندماراروشن کردیدبسیار ممنمنم /خ

 

890829

اقاى بنى اسدى دمت کرم من زمان جنک بجه بودم ولى با مطلبت حال کردم /خ

 

890829

بوسه بر دست و قلم آقای بنی اسدی که با متن زیبا، آگاهانه و دلسوزانه خود در یادداشت »انصاف داشته باش آقای منتقد« جواب خیلی از بی انصافی ها را دادند. یک فرزند شهید /ح

 

890829

آقای بنی اسدی یادداشت شمادرمورد سهمیه فرزندان شاهد بسیارجالب بودآنان که انتقاد می کنندمرففهین بی دردی هستنند که هیچ سختی رانکشیده اند ./ح

 

890829

یادداشت پنج شنبه اقای بنی اسدی،واقعاعالی بودکاش همه بخوانند. /ح

 

890829

من فرزند شهید هستم و از یادداشت آقای بنی اسدی به خاطر اطلاع رسانی خوبی که کرده بودند بسیار تشکر می کنم./ا

 

890829

جناب آقای بنی اسدی:شماکه ازانتقاد (به سهمیه های استخدامی دولتی نسبت به خانواده های شاهد وایثارگران)سینه چاکی میکنید. آیامیدانی که تمامی سهمیه استخدامی های آموزش وپرورش به کسانی که حتادرآزمون شرکت نکرده اند وفقط برا نسوختن سیمه ایثارگری یشان تعلق گرفته؟ مامنکررشادت آن عزیزان نیستیم ولی منتقد سواستفاده های بی حد وحصراین عزیزان هستیم.تامادامی که رابطه جای تخصص ودانش رابگیرد همین داستان هست/ح

 

890829

آفرین برروزنامه وزین وفهیم خراسان یادداشت صفحه دوم روزپنجشنبه آقای بنی اسدی درموردسهمیه فرزندان شهدابسیاربجاومفیدبودمتشکرم /ح

 

890829

جناب آقای بنی اسدی 
حقوق به حق خانواده شهداء وجانبازان را بایدباروشهای دیگری جبران کرد نه با ضایع کردن حق دیگران. پیشنهادشما یکی از راهها است نه تنهاترین راه حل؟ /ح

 

890829

اقای بنی اسدی بخاطره یاداشتتان که به یاداوری کرد ممنونم ماتاابدشرمنده شهداوجانبازان وخانوادهایشان هستیم /ل

 

890829

باتشکرازیادداشت اقای بنی اسدی،فقط به ملت خوب ایران ازباب تذکربگویم کسانی که درموردایثارگران وشهداوخانواده انهاازروی غفلت این طورصحبت میکنندمطمئن باشندکه باخون امام حسین ع نیز چنین معامله ومقایسه دنیوی انجام میدهند.مواظب دنیاوآخرت خودوشیطان باشیدتابه بلاگرفتارنشوید /ل

 

890829

از جایی که اقای بنی اسدی ماراازمشکلات ورشادتهای بی منت ایثارگران مارااگاه ساختندواقعاسپاسگزارم اجرش باخودشهدا

890829

برادر عزیزم پس یک دفعه می گفتی تو که فرزند شهید نیستی برو گوشه ای بمیر چرابا اینگونه ذیحق دانستن خودت به شهید وهدف والایی که داشته بی احترامی می کنید! /ح

 

890829

آقای بنی اسدی،پدر من هم جبهه رفته است.من لیسانس هستم و بیکار.هرجا برای استخدام رفتم با اینکه نمره قبولی را آورده بودم ولی چون سهمیه ای نبودم رد شدم.پدرم میگفت کاش من هم شهید میشدم!!!این درد را درک میکنید؟ /ا

 

890829

آقای بنی اسدی،یک سوال از شما دارم،یک فرزند شهید چون پدر ندارد به همه ضروریات زندگی رسیده(دانشگاه خوب،کار خوب،مسکن خوب).حال اگر پدر داشت با این وضع جامعه آیا به نصف این داشته ها میرسید؟جوابم را بدهید /ا

 

890829

برادر عزیز بنی اسدی؛ یادداشت انصاف داشته باش... روز پنجشنبه شما عالى بود، دست مریزاد، البته بعضیها هم انصاف دارند ولى بی اطلاعند و فقط ظاهر شعارهاى تو خالى را میبینند، بنده جانباز35 درصد و برادر دو شهیدم وحتى هزینه درمانم را خودم میپردازم ،تنها فرزندم هم با معدل و نمرات عالى و رتبه خوب حتى در رشته نبات داغ! هم پذیرفته نشد؟! بیشتر از خدمت؛ شعارهاى پوچ مسئولین خودمان اینطور باعث جسارت برخى افراد به ایثارگران معزز شده و کرامت ایشان را بازیچه کوتاه فکران نموده؟!! /ا

 

890830

اقای بنی اسدی ازفرصت هایی که ازشهدا و جانبازان گرفته شده خوب و به حق نوشتی ودرست نوشتی اما اکنون از استعداد هاوفکرها وشخصیت های صالح ودرست کاری که به خاطر گرایش های سیاسی تلف شده وحاشیه نشین هستند ومیشوند بنویس اینها سرمایه های گرانقدر تری اکنون هستند /خ

 

890830

جناب بنی اسدی!خیلی ها بودند که ۸سال جبهه رفته اند،نه شهید شدند و نه جانباز و نه اسیر.همراه خانواده شان زیر بمباران و جنگیدند،اماهیچگاه سهمیه ای نداشته اند.و اعتقاد هم دارند درس خواندن و استخدام شدن حق هر کسی ست که شایسته تر است. اینها ربطی به جبهه و جنگ ندارد دوست من./ح

 

890830

از یادداشت آقای بنی اسد بی نهایت سپاسگزاریم چون در واقع حق همه آن عزیزان بود/ل

 

890830

به اقای بنی اسدی بگویید هر اراجیفی که مردم می گویند که نباید چاپ شود.هر بیسوادی که در دانشگاه قبول نمی شود می گوید سهمیه نداشتیم.الان که دانشگاهها بدون کنکور است.از دست دادن پدر را با چه پولی می توان جبران کرد؟اگر همین الان هم اتفاقی بیفتد همین افراد دوباره پشت سنگرند و در هزار سوراخ موش قایم می شوند .لطفا دل خانواده های شهید را بیشتر از این خون نکنید/ح

 

890830

اقاى بنى اسدى.دست مریزاد.کاش اشاره اى به کشورهاى دیکرمى کردیدکه وزیرکهنه سربازان جنک دارندوتمام امتیازات حتى شامل نوه هاهم می شود.امادرکشوراسلامى فقط تبلیغات رامردم مى شنوندوقضاوت میکنند.من جانبازم احرام باشد اکرامتیازى استفاده کرده باشم. /ح        

 

890830

جناب اقای بنی اسدی، قرار بود درجامعه عدالت برقرار شود ، این همه طرح را برای همین عدالت اجرا میکنید، پس این سهمیه ها چیست؟ فکر نمیکنم بتوان جوابی جز بی عدالتی برای این سوال داد. /خ

                                              

 

/ 0 نظر / 97 بازدید