دختران باکره و.... عراقیها !

سلام! کلمه شرمگین می شود وزبان از گفت فرو می ماند اما با همه تلخی باید مزمزه کرد این شرنگ را و تف کرد تو صورت خیلی ها . مشهد شهر امام رضا دختر باکره 30 هزارتومان ! عفت و ناموس مردم چه مفت به تاراج می رود ! غیر باکره اش قیمت خیلی پایین است . خیلی ! به اندازه سر ما که غیرت را گم کردهایم و هرچه هم میگردیم پیدا نمی کنیم..... یک مهندس میگفت این حرفهارا و میگریست بر معصومیت به تاراج رفته دخترکان سرزمین غیرت ایران ! چه شده باما چه بر سرما آمده که این دست خبر ها را به خنده برگذار می کنیم ؟ آقا به خدا فقر به روز سیاه نشانده مردم سفیدبخت سرزمین ما را ! مهندس می گفت من می خواهم سالم زندگی کنم با درآمد خوب سر سفره ام سیب زمینی می گذارم خدا بخیر کنئ حال آنهایی که کار هم ندارند! حالا باید از دهان این مردم بزنیم و به شکم افغانی و عراقی و بوسنیایی و...... بریزیم ؟کسی هم به فکر آنهایی که به بهای ایمان و عفت خود نان می خورند نیست ! من نمی گویم مردم به دیگران کمک نکنند اما چراغی که به خانه فرض است به مسجد حرام است . در فقه هم می خوانیم :" الاقرب یمنع الابعد " یعنی همان حکایت حرام بودن چراغ خانه به مسجد !

/ 0 نظر / 95 بازدید