درخت یاری

 

 عالم، جهان حق  هاست و حقوق ها و ایضا حقیقت ها و شاید بتوان گفت هر موجودی در عالم دارای حقوقی است که باید رعایت شود و تنها می توان گفت، آن چیزی صاحب حق نیست که موجود نیست والا اگر واجد صفات موجودیت باشد، دارای حق هم خواهد بود. لذا از این منظر می توان گفت طبیعت هم دارای حقوق فراوانی است که باید آن را رعایت کنیم. درخت و منابع طبیعی هم حقوقی دارد که نمی توان و نباید نادیده گرفت. هم از این رو که حق ایجاب می کند حقوق آن حفظ شود و هم از آن رو که رعایت نکردن حق طبیعت در مرحله بعدی عملا تضییع حقوق خود ما معنا می دهد. یعنی وقتی ما مثلا -خدای نکرده- درختی را می شکنیم، رودخانه ای را می آلاییم و هوا را آلوده می کنیم و... در حقیقت خود را از داشتن هوای پاک و زمین پاک و منظره ای چشم  نواز محروم کرده ایم و فرصت زیستن در محیط سالم و شاداب را از خود گرفته ایم، اما اگر این هم نباشد و تنها نگاهی حق محور داشته باشیم از آن جا که هر ذی وجودی صاحب حق است، شایسته است با ادای حق به شخصیت انسانی خود و طبیعت احترام بگذاریم که اگر این نگاه اخلاقی به رفتار تبدیل شود آن وقت هر شهروند مانند یک محیط  بان، یک مروج حقوق طبیعت، یک مدافع محیط زیست و یک مبلغ عمل خواهد کرد. از این روفرهنگ «درختکاری» و «درخت داری» و «درخت یاری» سرلوحه کار همگان خواهد بود آن وقت مادر استان به خشکسالی گرفتار آمده خراسان رضوی و حتی در همین دشت هایی که به لحاظ کمبود آب حالت فوق بحرانی هم دارد، شاهد قد کشیدن درختان و گسترده شدن سفره گیاهان و سبزه ها خواهیم بود.

نکته ای که اگر اهمیت آن از مسئله همیشه مبتلا به «اعتبارات» بیشتر نباشد کمتر هم نخواهد بود. چه اگر آن نگاه شکل نگیرد و به رفتار در نیاید، همه پهنه استان را هم که درخت بکاریم، به اولین پاییز نرسیده از آن چیزی نخواهد ماند اما اگر نگاه اخلاقی نسبت به طبیعت و درخت و... شکل بگیرد و به رفتار ما تبدیل شود، آن وقت با کمترین اعتبار شاهد بیشترین نتایج خواهیم بود و حتی مردم از جیب خود هم برای گسترش درخت و بهینه سازی منابع طبیعی استفاده خواهند کرد. این هم رسالت نهادهای فرهنگ ساز و فرهنگ بان است و هم تکلیف کسانی که سخنی و قلمی دارند که گوش ها و اذهان جامعه را پذیرای خویش می بینند. چه خوب است این گروه ها که نخبگان جامعه هستند و «گروه های پیام» فرصت می توان نامیدشان، از سیره پیامبر مکرم اسلام(ص) و ائمه معصومین علیهم السلام، درس بگیرند که همواره بر حقوق طبیعت و درختان و جانداران و... تاکید می فرمودند و احادیث فراوانی از کلام روشن آن بلند اندیشان و راهنمایان حقیقت به یادگار مانده است که همگان را به مهربانی با طبیعت، این مظهر آیات خداوند دعوت فرموده اند و هر کدام از این احادیث خود یک درس است برای اصلاح و تعالی بخشی رابطه ما با طبیعت و منابع طبیعی و درخت و درختکاری و..

.خراسان رضوی - مورخ سه‌شنبه 1389/12/17 شماره انتشار 17790 /صفحه۴/شهرستان ها

/ 0 نظر / 104 بازدید