پرونده‭ ‬اشياي‭ ‬تاريخي‭ ‬جيرفت‭ ‬در‭ ‬دادگاه‭ ‬انگليس‭ ‬

سازمان‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬گردشگري‭ ‬بار‭ ‬ديگر‭ ‬با‭ ‬طرح‭ ‬استيناف‭ ‬خواهي‭ ‬دادگاه‭ ‬لندن،‭ ‬پرونده‭ ‬بازگشت‭ ‬اشياي‭ ‬تاريخي‭ ‬جيرفت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جريان‭ ‬انداخت‮.‬‭ ‬دولت‭ ‬ايران‭ ‬صدهزار‭ ‬يورو‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬وثيقه‭ ‬به‭ ‬دادگاه‭ ‬پرداخت‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬جبران‭ ‬ضرر‭ ‬و‭ ‬زيان‭ ‬احتمالي‭ ‬شود‮.‬‭ ‬اين‭ ‬خبري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬خبرگزاري‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬‮«‬سوسن‭ ‬چراغچي‮»‬،‭ ‬معاون‭ ‬حقوقي‭ ‬سازمان‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬گردشگري‭ ‬روي‭ ‬خروجي‭ ‬خود‭ ‬فرستاده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬يك‭ ‬سويه‭ ‬ماجرايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬حدودي‭ ‬شيرين‭ ‬است،‭ ‬چه‭ ‬دولت‭ ‬ايران‭ ‬بر‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي‭ ‬خويش‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬بيگانه‭ ‬افتاده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حراج‭ ‬رفته‭ ‬است‭ ‬غيرت‭ ‬مي‮ ‬ورزد‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬قيمت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شكل‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬پس‭ ‬گيرد‭ ‬و‭ ‬دراين‭ ‬راه‭ ‬تا‭ ‬طرح‭ ‬دعوا‭ ‬در‭ ‬مراجع‭ ‬قضايي‭ ‬كشور‭ ‬انگليس‭ ‬هم‭ ‬پيش‭ ‬رفته‭ ‬است‮.‬‭ ‬سويه‭ ‬ديگر‭ ‬ماجرا،‭ ‬اما‭ ‬هيچ‭ ‬شيريني‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬ندارد‭ ‬بلكه‭ ‬تلخ‭ ‬تلخ‭ ‬است‮.‬‭ ‬به‭ ‬تلخي‭ ‬بي‮ ‬توجهي‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬بايست‭ ‬مراقب‭ ‬ميراث‭ ‬ديرينه‮ ‬‭ ‬اين‭ ‬مرز‭ ‬و‭ ‬بوم‭ ‬مي‮ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬كوتاهي‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬تلخ تر‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬مردمي‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬بايست‭ ‬خود‭ ‬نگهبان‭ ‬ميراث‭ ‬اين‭ ‬ملك‭ ‬باشند،‭ ‬اما‭ ‬شراكت‭ ‬با‭ ‬قافله‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بهايي‭ ‬اندك‭ ‬فروختند‭ ‬و‭ ‬رخت‭ ‬رفاقت‭ ‬با‭ ‬دزد‭ ‬را‭ ‬پوشيدند‭ ‬وحفره هايي‭ ‬كه‭ ‬چون‭ ‬زخم هايي‭ ‬عميق‭ ‬بر‭ ‬تن‭ ‬تبدار‭ ‬جيرفت‭ ‬حفر‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬نشانگر‭ ‬تلاش‭ ‬افرادي‭ ‬براي‭ ‬بيرون‭ ‬آوردن‭ ‬اشياي‭ ‬گران‭ ‬قيمت‭ ‬باشد،‭ ‬نشان‭ ‬دهنده،‭ ‬دفن‭ ‬قيمتي‭ ‬ترين‭ ‬گوهر‭ ‬افراد‭ ‬كه‭ ‬همان‭ ‬غيرت‭ ‬ملي‭ ‬و‭ ‬تعلق‭ ‬وطني‭ ‬و‭ ‬وجدان‭ ‬ايراني‭ ‬كساني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ميراث‭ ‬اين‭ ‬خاك‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دستان‭ ‬بيگانگان‭ ‬مي‮ ‬رسانند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬نمد‭ ‬چنان‭ ‬كلاهي‭ ‬سرشان‭ ‬برود‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬نوك‭ ‬پايشان‭ ‬را‭ ‬بگيرد‮.‬‭ ‬به‭ ‬ديگر‭ ‬عبارت‭ ‬ماجراي‭ ‬اشياي‭ ‬تاريخي‭ ‬به‭ ‬تاراج‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حراج‭ ‬گذاشته‭ ‬شده‭ ‬جيرفت،‭ ‬قصه‭ ‬ديوانه اي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬سنگي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬چاه‭ ‬مي‮ ‬اندازد‭ ‬كه‭ ‬صدعاقل‭ ‬هم‭ ‬نمي‮ ‬توانند‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬درآورند‮.‬‭ ‬حالا،‭ ‬ديوانگان‭ ‬عاقل‭ ‬نما،‭ ‬سنگي‭ ‬در‭ ‬چاه‭ ‬نينداخته اند‭ ‬بلكه‭ ‬با‭ ‬حفر‭ ‬چاه هاي‭ ‬كوچك‭ ‬گوهرهاي‭ ‬بزرگي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬درآورده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬چاه‭ ‬اميال‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬شركاي‭ ‬خارجي‮ ‬شان‭ ‬انداخته اند‭ ‬و‭ ‬اينك‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬دشواري‮-‬‭ ‬البته‭ ‬اگر‭ ‬بشود-آن‭ ‬اشيا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬درآورد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬وطن‭ ‬بازگرداند‮.‬‭ ‬به‭ ‬فهم‭ ‬من،‭ ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬بر‭ ‬تعلقات‭ ‬ملي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ما‭ ‬كم رنگ‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬ميراث‭ ‬كهن‭ ‬اين‭ ‬ديار‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬غبار‭ ‬قصور‭ ‬و‭ ‬تقصير‭ ‬اين‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬آسيب‭ ‬مي‮ ‬بيند‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬نگران‭ ‬باشيم‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬ره‭ ‬،‭ ‬به‭ ‬بيراهه‭ ‬ختم‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬عقلاي‭ ‬قوم‭ ‬بايد‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬آورند‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬بدانيم‭ ‬حرمت‭ ‬ايران‭ ‬را،‭ ‬ايراني‭ ‬را،‭ ‬تاريخ‭ ‬ايران‭ ‬را،‭ ‬ميراث‭ ‬ايران‭ ‬را،‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬خود‭ ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬نگه‭ ‬داريم‭ ‬وگرنه‭ ‬بيگانه‭ ‬دروغي‭ ‬بزرگ‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬‮«‬سيصد‮»‬‭ ‬مي‮ ‬سازد‭ ‬و‭ ‬تاريخ‭ ‬اين‭ ‬ملك‭ ‬را‭ ‬تحريف‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬چهره‭ ‬مردمانش‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬مشوش‮.‬‭ ‬از‭ ‬بيگانه‭ ‬انتظار‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬خوي‭ ‬دشمن‭ ‬دشمني‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬انتظار‭ ‬است‭ ‬حرمت‭ ‬نگه‭ ‬دارند‭ ‬تاريخ‭ ‬اين‭ ‬ملك‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬پاسباني‭ ‬كنند‭ ‬از‭ ‬آثار‭ ‬تاريخي‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬كه‭ ‬گنجي‭ ‬پايان‭ ‬ناپذير‭ ‬است‮.‬‭ ‬يعني‭ ‬اگر‭ ‬ما‭ ‬نگاه‭ ‬ملي‭ ‬نداشته‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬صرفا‭ ‬به‭ ‬هزينه‭ ‬و‭ ‬فايده‭ ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬باز‭ ‬آثار‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬گردشگر پذيري‭ ‬آن‭ ‬مي‮ ‬تواند،‭ ‬بستري‭ ‬براي‭ ‬توسعه،‭ ‬اشتغال،‭ ‬رونق‭ ‬اقتصاد،‭ ‬انتقال‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬پس‭ ‬بيشتر‭ ‬توجه‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬بهتر‭ ‬برنامه‮ ‬‭ ‬بنويسند،‭ ‬برنامه‭ ‬نويسان‮.‬
(۲۷/۲/۸۵-ص-۶)

/ 0 نظر / 91 بازدید