محاسبه نفس

سیاه و سفید(١٢۵)

 

ادارات و شرکت ها و سازمان ها، برای خود دایره حساب رسی راه می اندازند تا به محاسبه عملکرد مالی شان بپردازد، در کشور هم «سازمان بازرسی کل» شکل گرفته و در استان ها هم دایر است تا با محاسبه عملکرد نهادها و سازمان های دولتی مو را از ماست بکشند تا مبادا ماست بندی، موی پرپیچ در ماست اندازد و گره در کار مردم.

مبادا که زمین خواری، منطقه ای را ببلعد و دستی به کار اختلاس، به کار صفرها باشد. مبادا کسی به ناحق، پنجه بر حق کشیده باشد و خیلی مباداهای دیگر تا سنگ روی سنگ بند شود و پایه های مستحکم یک بنای رفیع شکل بگیرد و... دیوان محاسبات فقط برای جامعه و نهادهای اجتماعی نیست بلکه برای جان آدمیان هم است و انسان هایی موفق خواهند شد که از محاسبه جان، سرفراز آیند.

امام کاظم علیه السلام ضمن ترغیب و دعوت مردمان بحساب و کتاب رفتاری می فرمایند: «از شیعیان و دوستان ما نیست، کسی که هر روز محاسبه نفس و بررسی اعمال خود را نداشته باشد، که اگر اعمال و نیاتش خوب باشد، سعی کند بر آن ها بیفزاید و اگر زشت و ناپسند بوده است(ضمن ادای حقوق تضییع شده دیگران) از خداوند طلب مغفرت و آمرزش و برای جبران آن تلاش کند» در مباحث اخلاقی هم بارها توصیه شده ایم به این که هر روز، از نفس خویش حساب کشیم و در محکمه وجدان آن را به شلاق نفس لوامه بنوازیم، مبادا فردا نیز بر مدار زشتی امروز بچرخد، بلکه مراقب باشیم هر روز کمتر از دیروز گناه کنیم و بیش از دیروز، نیکی ها را به رفتار درآوریم. آدم عاقل،چنان پرونده پاک می کند که به گاه حساب جز به تقدیر با او سخن نگویند و چنان درس می خواند و دقیق امتحان می دهد که جز نمره ۲۰ پای برگه اش نگذارند. آدم عاقل به «حاسبواقبل ان تحاسبوا» چنان ایمان می آورد که وقت «ان تحاسبوا»، کارنامه موفق داشته باشد، چه او پیشتر از هنگامه مردافکن حساب، چنان به حساب خود رسیده است که کتاب زندگی اش جز فصل های زیبا ندارد.

انسان محاسبه گر، چون، دستی در حساب و چشمی بر کتاب دارد، هرگز برده دنیا نمی شود و فریب این عجوزه عروس هزار داماد رانمی خورد و از کلام امام خویش، کاظم آل رسول(ع) درس می گیرد که «مثل دنیا همانند مار است که پوست ظاهر آن نرم و لطیف و خوش رنگ می نماید، ولی درون آن سم کشنده ای است که مردان عاقل و هوشیار از آن گریزانند و بچه صفتان و بوالهوسان به آن عشق می ورزند» پس هشدارمان باید داد که دست در دهان این مار نبریم و هوشیارمان باید کرد تا در چاه ها و پرتگاه های مردافکن دنیا سقوط نکنیم و غفلت کیشانه به بازی با مار خوش خط و خال نپردازیم که او را نیش زدن و گزیدن طبق غریزه است، پس با محاسبه رفتار، گفتار و کردار، از همنشینی با مار و بدعاقبتی آن بپرهیزیم.

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17473 ، تاریخ انتشار 881106
/ 0 نظر / 94 بازدید