سنگ گرانی در ترازوی بازار

چه خبر است، یک روز بازار مسکن سکه می شود و قیمت هزار برابر خود خانه قد می کشد، یک روز سنگ سنگین گرانی در ترازوی لبنیات می نشیند و تا می آیند این سنگ را بیرون بگذارند انگار می افتد در ترازوی ارز. می خواهند این را چاره کنند یا لااقل نشان می دهند که در پی مدیریت امور هستند سکه روی دیگر خود را با خط گرانی نشان می دهد. می آیند گرانی را در این بازار از سکه بیندازند، قیمت مرغ پر می کشد. به کار آن دست تدبیر می گشایند، تخم مرغ قل می خورد و از مرغ جلو می زند! می خواهند جلوی این را بگیرند، قیمت گوشت قرمز چنان بالا می رود، که در دست ها رمقی نمی ماند که برخی مردم حتی به ضرب سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند. هنوز در حل معمای گرانی مواد پروتئینی مانده ایم، ناگهان خودرو به گاز از جدول گرانی بالا می رود. اصلا ردیف عمودی واقعی جدول زندگی انگار فقط با کلمات گرانی پر می شود. رمز آن هم انگار گرانی است!

بگذریم، این وضعیت مرا یاد روزگاری می اندازد که در روستا فردی ناوارد می خواست مزرعه را آبیاری کند، اما آب را پرفشار باز کرد به گونه ای که جوی خاکی شکست، آمد با بیل، خاک ریخت تا ترک را بپوشاند آب گوشه ای دیگر را ترکاند و سرازیر شد، بدو برای بستن آن قسمت رفت، هنوز آن را نبسته بود که باز آب از جای دیگر سرازیر شد. این ماجرا ضرب المثل معروف فارسی را به یاد می آورد که؛ «سرچشمه شاید گرفتن به بیل / چو پر شد نشاید گرفتن به پیل»

حالا هم قصه اقتصاد و بازار، که با معاش مردم رابطه تنگاتنگ دارد شبیه این ماجراست. هر گوشه اش را می گیرند، از گوشه دیگر صدا بلند می شود به بانگ گرانی. «معاش» مردم هم که با «معاد» و دین و ایمان مردم گره می خورد و این مسئله را حساس تر می کند و می طلبد، همه اهل تدبیر و دانش، همه دست های توانا و مومن و مقتدر به همت و برنامه ریزی برخیزند و کار را به سامان برسانند. این درست که مشکلات فراوان است، سنگ گرانی مثل کوه سنگی در ترازو می نشیند، این درست که مشکلات ناگفتنی هست، اما باور داریم اگر همه مسئولان به همت برخیزند و مردم نیز در مدیریت کردن خرید و مصرف خود همراه شوند، می شود عوارض گرانی ها را کاهش داد. اگر همدیگر را باور کنیم و سر یاری داشته باشیم این فصل سخت به بهار راحتی خواهد رسید که بهار دقیقاً از کوچه زمستان می گذرد و طلوع آفتاب از کوچه های شب. مشکل است، خیلی هم هست اما یک ضرب المثل دیگر ایرانی می گوید:

مشکلی نیست که آسان نشود

مرد باید که هراسان نشود

پس بی هراس از مشکلات، همدل و همراه باید شد برای عبور از دالان گرانی ها و باور داشت که «ان مع العسر یسری» که با هر سختی، آسانی است و این وعده خداوند بزرگ است.....

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1391/07/09 شماره انتشار 18230 /صفحه اول و ۲

/ 0 نظر / 93 بازدید