گلدسته های جام، «حی علی العشق» می خوانند

 
«حی علی العشق» را قد قامت شهود باید خواند، وقتی ۶۱۶ گلدسته خدا، در تربت جام، جان را به اذان خویش بیداری می بخشند. آی مردم! «حی علی العشق» را بشنوید، وضو تازه کنید، که امروز، زیارتنامه های خاطرات مردان خطر در دیار وحدت خواندنی است.

باید خواند یاد مردانی را که ذکر خدابر لب داشتند. باید از شهید گفت و شنید، که به فرموده رهبر فرزانه انقلاب، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست و ... باید شهید شد، امروز تا امروز بر مدار شهادت بماند و ... یادش بخیر دیروز وقتی فرشته ها از نفس رزمندگان جان می گرفتند، عزیزی گفت: «امروز باید شهید بشویم تا فردا بماند و فردا باید شهید شویم تا امروز شهید نشود.» آری، دیروز شهید شدند پاکان تا فردای دیروز که امروز است، بماند. بر مدار حق هم بماند. شهادت باور هم بماند و امروز، همان فردای دیروز است و این ماییم که باید شهید بشویم، تا شهود کام جان همگان را شیرین کند و شهادت امروز، ایستادن بر صراط مستقیم شهیدان است و «حی علی العشق» را قدقامت الشهود خواندن و حج جهاد را لبیک معرفت گفتن. آری امروز- که همان فردای دیروز است- باید شهید بشویم و جان معطر می کنیم به غسل شهادت و مهیای آن فیض عظیم. از شهید می گوییم و از شهادت که شرح مردان عارف است که سنی باشند یا شیعه، بر مذهب عشق اند و کنگره شهیدان شهر وحدت، تجلی گاه ناب ترین جلوه های «واعتصموا بحبل ا... جمیعا و لاتفرقوا» است. جایی که مظهر قنات جاری شهود است، جایی که مثل مسجد پر از ذکر می شود. جایی که ...

باید شنید «حی علی العشق» را و باید ایستاد به قدقامت الشهود و تکبیرة الاحرام و باید خواند، نماز یاد شهدا را ...

خراسان رضوی - مورخ پنج‌شنبه 1392/11/10 شماره انتشار 18612 /صفحه۶/شهرستان ها

/ 0 نظر / 99 بازدید