امروزه نگاه مردم را رسانه ها می سازند

آزادی به ذات خود مسئولانه است
 

«غلامرضا بنی اسدی» معاون سردبیر روزنامه «خراسان» درباره شعار «رسانه، آزادی مسئولانه» در گفت وگو با گروه پژوهش های خبری ایرنا گفت: به شعار نمایشگاه، باید به عنوان نماد و پرچم رسانه و جریان رسانه ای کشور نگریست. دو کلمه آزادی و مسئولانه مانند کلیدی برای بازکردن قفل نگاه به عرصه اطلاع رسانی است؛ آزادی خود به خود مسئولانه است.

وی در ادامه گفت: اگر تعریف درست و حرفه ای از آزادی و کار رسانه ای داشته باشیم، باید بگوییم ما تا جایی مجازیم کار کنیم که به حرمت و حریم دیگران لطمه وارد نشود. «بنی اسدی» در ادامه یادآور شد: خبرنگار در هر حوزه ای قبل از این که به محاسبه قضایی فکر کند باید به محاسبه اخلاقی و دینی فکر کند. وقتی ما با این نگاه وارد حوزه اطلاع رسانی شویم مطمئن باشید مسئولانه هم حرمت ها و حریم ها را حفظ خواهیم کرد. ما مجاز نیستیم هر شنیده ای را منتقل کنیم، بلکه باید خبر و گزارش واقعی یک رویداد را منتشر کنیم. ما در مواجهه با یک جریان خبری قرار می گیریم که خبر را دیگران ساخته اند. امروزه رسانه نگار باید پشت ماجراها را ببیند تا در بازی دیگران قرار نگیرد و گل به خودی نزند. وی افزود: آزادی مثل هواست؛ نمی شود آن را از کسی دریغ کرد؛ چرا که آزادی حق همه انسان هاست. هر حقی به ازای خودش تکلیف هم ایجاد می کند. اگر به عرصه اطلاع رسانی نگاهی مومنانه و حرفه ای داشته باشیم، خود به خود آزادی مسئولانه شکل خواهد گرفت و مسئولانه هم از آزادی، دفاع و حراست خواهیم کرد.

«معاون سردبیر روزنامه خراسان» در ادامه درباره راهکارهایی برای رسیدن به آزادی مسئولانه یادآور شد: قانون باید شفاف و صریح باشد و قابل تاویل و تفسیر نباشد. ما نیز خودمان را موظف بدانیم که در همان جایی که ریل گذاری شده حرکت کنیم. همچنین فراتر از بحث قانون، اخلاق نیز مطرح می شود.

«بنی اسدی» درباره «نقد» و خودداری از «تخریب» به عنوان یکی از مسئولیت های رسانه گفت: رابطه منطقی بین نقد و تخریب، تباین (مخالف) است. چرا که هیچ نقدی مخرب نیست؛ نقد مثل آیینه صادق، شفاف و صریح است و هیچ کس از این که مقابل آینه بایستد ضرر نمی کند و ناراحت هم نمی شود. ما موظف به حفظ حرمت و آبروی دیگران هستیم. این فعال عرصه رسانه، درباره آزادی رسانه ها به عنوان حق و مسئولیت به مثابه تکلیف آن ها اظهار داشت: حکومت باید آزادی رسانه ها و آزادی بیان و پس از بیان را با همه توانش توسعه بدهد. در طرف مقابل هم رسانه نگاران باید بر اساس تکلیف دینی و حرفه ای که دارند، کار را درست انجام دهند و حرمت ها را حفظ کنند.

وی در پایان گفت: به دلیل این که رسانه های داخلی نتوانسته اند نیازهای مخاطب را برطرف کنند، مخاطب متاسفانه به سمت رسانه هایی می رود که دوربین و قلم در دست دشمن است. امروزه نگاه مردم را رسانه ها می سازند پس ما هم باید از همه ظرفیت هایمان برای برقراری رابطه هدفمند و فراگیر با جامعه هدف استفاده کنیم چه تولید محتوا زمانی موثر خواهد بود که مخاطب خوبی داشته باشد.

خراسان جنوبی - مورخ پنج‌شنبه 1393/08/22 شماره انتشار 18832/صفحه2/اخبار

/ 0 نظر / 97 بازدید