طلوع بی غروبی یا علی(ع)

سلام مرا به علیکی اجابت کن ای مولا

 آغازی

بی آن که پایانی داشته باشی

ای حجت خدا

طلوعی

بی آن که غروب داشته باشی

نامت علی است

رمز برخاستن

و سرّ اعتلا یافتن

جوانمردی را باید

به سلام تو آمد

و در زلال پاسخ شما

جان شست

تا جهان دگرگون شود

به فتوت

به مردانگی

به سلام می آییم اما

نه به سلام خویش

که به پاسخ شما

امید بسته ایم

و دخیل بسته ایم

که سلام مستحب است

- از هر که باشد -

هرچند کوچک مثل ما

اما جواب واجب است

برای هر که باشد

پس هزار بار، سلام می خوانیم

ای پدر خوبی ها

یاعلی

خورشیدید و بی غروب

و عید طلوع شما

بر سربرگ تقویم ها

به نام پدر سبز شده است

تا به یاد آوریم

آن حدیث نبوی را

که «من و تو علی 

پدر این امتیم»

پس سلام می کنیم

ای مهربان پدر

ما را به قدر پدرها

عارف بگردان ...

طلوعی

بی آن که غروبی داشته باشی

و ماه و ستاره از تو نور می گیرند

و نور ؟؟ ما

از مهتاب

عین جام گرفتن از آفتاب است

و سلام به مهتاب جان

پیر عارف جماران

و جان جهان خمینی

در امتداد

سلام به آفتاب نگاه شماست

این نور مطلق

یاعلی...

سلام بر روزی که زاده شدی

سلام بر همه روزهای تو

و شب هایی که از روز روشن تراست....

خراسان - مورخ شنبه 1391/03/13 شماره انتشار 18134 /صفحه اول و ۲
/ 0 نظر / 108 بازدید