اهل حرم شماییم آقا جان!

  

آقای من

آقای آدم ها و آهوها

سید آب و جواب

مولای کرم و کرامت

هر جا که باشیم

اهل حرم شماییم

حتی اگر زمین

فاصله هزار کیلومتری بین ما نوشته باشد

این درست که بسیاری را

پای آمدن نیست

اما شوق آمدن

و دل آمدن که هست

پس به دل

دخیل می بندیم

مشبک های ضریح شما را

که از هر شبکه اش

نور می تراود

آقای من

اگر پای آمدن نیست

اما دل را حرم می کنیم

و به عزا

غمنامه می خوانیم

و غمناله سر می دهیم...

... و باران است که

می بارد

از چشم هایی که

چشمه عشقند

در عزای شما

که حضرت عشقید

یا امام رضا(ع)!

خراسان جنوبی - مورخ چهارشنبه 1392/10/11 شماره انتشار 18589 /صفحه اول/عکس نوشت

/ 0 نظر / 93 بازدید