جامعه تشنه جوانمردی است

زندگی عرصه «کشاورزی» است.کشاورزی هم برای زیست این جهان و هم برای آخرت. در روایات هم به این تعبیر درس آموزاز کلام روشنی آفرین رسول اکرم(ص) می رسیم که «الدنیا مزرعه الآخره...» یعنی هرچه کاشتیم برداشت خواهیم کرد، خواه خوبی بکاریم یا خدای نکرده بدی.

واقعیت این است که رفتار زشت و اخلاق ناپسند، جز زشتی و ناپسندی در جان آدمی نمی کارد و جهانش را نیز جز به شر نمی آلاید.

نمی شود شر کاشت و خیر برداشت، نه نمی شود. این را اگر به تامل در رفتار خویش بنگریم، بهتر درخواهیم یافت که هرگاه کوشیده ایم بذر خشم بکاریم، هیچ گاه و هیچ گاه و هیچ گاه از آن مزرعه گل و میوه آرامش برداشت نکرده ایم.

هر گاه به نفرت نگریسته ایم، دیده و دلمان از مهر آکنده نشده است.با اخلاق بد نمی شود به خوبی رسید.

مقصد هر کس نهایت راهی است که می پیماید. پس برای رسیدن به مقصد نیک و کعبه عشق باید راه خوب را در پیش گرفت وگرنه راه ناصواب به مقصد ناصواب هم ختم می شود. این کلام نورانی امام رضا(ع) است که بخیل را آسایشی نیست و حسود را خوشی و لذتی.

دروغگو را مروت و مردانگی نیست و صاحبان قدرت را وفا. بخیل از آن جا که نسبت به مردم بخل می ورزد، نه دستش به داد و دهش توانمند می شود و نه حتی اندیشه اش به کمک توانگر می آید و خلق و خویش هم مردمان را چنان از او می رماند که در تنهایی خویش گرفتار شود و دستی نماند تا برای آسایش خود بدان دست دراز کند و کسی نمی ماند تا تکیه گاهش باشد.

حسود نیز از آن جا که چشم دیدن موفقیت دیگران را ندارد توفیق هر کس را، شکست خویش می پندارد و عذاب می کشد. تلاش موفق مردم او را به ناخوشی می برد و مگر می شود از سفره ای که به ناخوشی پهن می شود لقمه خوشی به دهان گذاشت؟ نه نمی شود.

نمی شود از دروغگو مروت دید و حتی انتظار مردانگی داشت. او را اگر مروت بود اول در حق خویش روا می داشت تا ره به وادی دروغ نبرد و دریغ که دروغگو نمی فهمد.

برای مردم مهم تر از این که او دروغ می گوید، این است که دیگر به او نمی شود اعتماد کرد، نه حرف او را می شود پذیرفت و نه به کردارش توجه کرد.

تکیه و اعتماد به دروغگو مثل «وفا» خواهی از اصحاب قدرت های دنیایی است که اینان نیز مردمان را در اندازه نردبان می بینند و می خواهند نردبانی که فقط باید از آن بالا رفت و... بگذریم. این حدیث رویه دیگری هم به ما نشان می دهد و آن این که؛ از بخل، از حسد، از تکیه به قدرت مداران و از اعتماد به دروغگو باید پرهیز کرد و راه به جایی برد که کرم، صداقت و جوانمردی جامعه را زیباتر کرده است.

خراسان جنوبی - مورخ سه‌شنبه 1394/05/13 شماره انتشار 19035 /صفحه2/در همسایگی خورشید

/ 0 نظر / 90 بازدید